"Alvállalkozók" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
AlvállalkozókVergabe von Unteraufträgen

Beispieltexte mit "Alvállalkozók"

alvállalkozók bevonásának várható mértéke; ésvoraussichtliches Ausmaß der Vergabe von Unteraufträgen und
A kivitelezők, alvállalkozók és szállítók környezeti teljesítményeUmweltleistung von Auftragnehmern, Unterauftragnehmern und Lieferanten
Az egyes részegységek raktározásával kapcsolatos további utasítások a mindenkori beszállító alvállalkozók dokumentációjában találhatók.Weitere Anweisungen zur Einlagerung einzelner Baugruppen sind in den Dokumentationen der jeweiligen Unterlieferanten nachzuschlagen.
A kezelőknek megfelelő betanításban kell részesülniük, továbbá pontosan kell ismerniük a beszállító alvállalkozók használati utasításait és dokumentációit.Erhaltene Einarbeitung, sowie genaue Kenntnis der Betriebsanleitung und Dokumentationen der Unterlieferanten.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

a fővállalkozó alvállalkozóinak alvállalkozóira vagy az alvállalkozói láncban lejjebb elhelyezkedő alvállalkozókra.auf Unterauftragnehmer der Unterauftragnehmer des Hauptauftragnehmers oder weitere Stufen in der Kette der Unterauftragsvergabe.
a beérkező anyagokat, valamint a beszerzett vagy az alvállalkozóktól megrendelt alkatrészeket megfelelően határozták-e meg;angelieferte Werkstoffe und zugekaufte oder im Unterauftrag hergestellte Teile sind richtig gekennzeichnet;
A hitelesítő nem von be alvállalkozókat a független felülvizsgálat elvégzésébe és a hitelesítői jelentés kibocsátásába.Eine Prüfstelle darf die unabhängige Überprüfung und die Ausstellung des Prüfberichts nicht ausgliedern.
Szerződések és az alvállalkozókkal, valamint külső szakértőkkel kötött más megállapodások, különösen a pártatlanság, a függetlenség, az összeférhetetlenség tekintetében kötött megállapodások (standard szerződésminta csatolása)Verträge und sonstige Vereinbarungen mit Unterauftragnehmern und externen Sachverständigen, insbesondere hinsichtlich Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, Interessenkonflikt (Muster eines Standardvertrags beifügen)