"ügyfél" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
ügyfélKunde
ügyfélKundschaft
ügyfélKundin
ügyfélMandantin

Beispieltexte mit "ügyfél"

Megbízás végrehajtása az ügyfél nevébenAuftragsausführung für Kunden
A védelem tényleges szintje az ügyfél által választott elkülönítés szintjétől függ.Das tatsächliche Schutzniveau hängt vom Grad der Trennung ab, den diese Kunden wählen.
csoport – lehetőség pénzeszközök befektetésére a piaci résztvevőknél az ügyfél nevében;Stufe-2 („Tier 2“) — Möglichkeit der Anlage von Mitteln bei Marktteilnehmern auf fremde Rechnung;
A kitettségek és ügyfél kategóriák vagy halmazok közötti megoszlása nem mutathat túlzott koncentrációt;Die Risikopositionen und Schuldner verteilen sich so auf die verschiedenen Stufen oder Pools, dass übermäßige Konzentrationen vermieden werden;
Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik másképp, az alapértelmezett korlátokat tartalmazó rendszerbe kell besorolni.Sofern die Kunden nicht etwas anderes angeben, sollte auf sie eine Regelung mit pauschaler Obergrenze angewandt werden.
A barangolást végző ügyfél bármikor kérheti az euro-SMS tarifába történő átsorolását vagy abból való kilépését.Roamingkunden können jederzeit den Wechsel zu oder aus einem SMS-Eurotarif verlangen.
A barangolást végző ügyfél bármikor kérheti az euro-hangtarifába történő átsorolását vagy abból való kilépését.Alle Roamingkunden können zu einem Sprach-Eurotarif oder vom Sprach-Eurotarif zu einem anderen Tarif wechseln.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

számítógépes ügyfélszolgálatBenutzerunterstützung
az összes, pénzügyi ügyféltől származó forrás;sämtliche von Finanzkunden erhaltene Finanzierungsmittel;
Telefonos ügyfélszolgálat és Személyes szolgáltatásokCall-Center und Personalagentur
Részletezés ügyfélszektorok és rezidensi állapot szerintUntergliederung nach Sektor und Ansässigkeit der Geschäftspartner
BIC (11 alfanumerikus karakter) vagy ügyfélkód (50 alfanumerikus karakter).BIC (11 alphanumerische Zeichen) oder eine Kundenkennziffer (50 alphanumerische Zeichen).
Jogalany-azonosító (LEI), ideiglenes jogalany-azonosító, BIC vagy ügyfélkódUnternehmenskennziffer (LEI), vorläufige Unternehmenskennziffer, BIC oder Kundenkennziffer
A hajókezeléssel foglalkozó társaságok ügyfélköre kizárólag hajótulajdonosokból áll.Schiffsmanagementgesellschaften arbeiten ausschließlich für die Eigner.
Kereskedelmi terület: kereskedelmi információs központ (EDC), ügyfélprofil-alkotás (Profil).Geschäftlicher Bereich: Geschäfts-Infocenter (EDC), Kundenprofilierung (Profil)