"értékpapír" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
értékpapírWertpapier
értékpapírWertschrift

Beispieltexte mit "értékpapír"

forgatható értékpapírWechsel
szonyt meg-testesítő és származ-tatott értékpapírInternationale öffentliche Organisationen/Schuldtitel, deren Garantiegeber ein OECD-Mitgliedstaat ist
Harmadik félnek szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire cserélhető vagy átváltható, hitel-viszonyt meg-testesítő értékpapírEmittent der umtausch- oder wandelbaren Schuldtitel
Kkv vagy kis piaci tőkeértékű vállalat által kibocsátott, a csoport szabályozott piacra be nem vezetett részvényeire átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírUmtausch- oder wandelbare Schuldtitel
Valamely értékpapír teljes összege.Gesamtbetrag für ein Wertpapier.
Az értékpapír nyilvántartásának pénznemeWährung des Wertpapiers
További hosszú pozíció keletkezik az értékpapír kibocsátójánál.Eine zusätzliche Kaufposition wird in Bezug auf den Emittenten der Anleihe geschaffen.
repoügyletek, értékpapír és/vagy áru kölcsönbe adása vagy kölcsönbe vétele.bei Pensionsgeschäften und Wertpapier- oder Warenleih- oder -verleihgeschäften.
Visszavásárlási szerződések és értékpapír kölcsönzés – a helyettesítés joga.Rückkaufvereinbarungen und Wertpapierleihe – Substitutionsrecht.
Az EUR ABS az európai, eszközfedezetű értékpapír (EUR asset backed security) rövidítése.EUR ABS ist die Abkürzung für „EUR asset backed securities” (mit Vermögenswerten unterlegte europäische Wertpapiere).
Visszavásárlási szerződések és értékpapír kölcsönzés – az eszközök lényegében ugyanazok.Rückkaufsvereinbarungen und Wertpapierleihe – im Wesentlichen gleiche Vermögenswerte.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

értékpapírjogDevisenrecht
értékpapírtőzsdeWertpapierbörse
értékpapír-árfolyamWertpapierkurs
értékpapír-kibocsátásEmission von Wertpapieren
értékpapírosítási forrásokVerbindlichkeiten aus Verbriefungen
az értékpapírok leírása;eine Beschreibung der Wertpapiere,
Egyéb értékpapírosított eszközökSonstige verbriefte Aktiva
Az értékpapír-kibocsátás pénznemeWährung der Wertpapieremission.
értékpapírok után járó felhalmozott kamat,aufgelaufenen Zinsforderungen aus Beständen an Schuldverschreibungen
értékpapírok után járó felhalmozott kamat,aufgelaufenen Zinsforderungen aus Beständen an Schuldverschreibungen,
értékpapírokkal végzett ügyletek jövőbeli elszámolása során fizetendő nettó összegek.Nettobeträge, die bei der zukünftigen Abwicklung von Wertpapiergeschäften zu zahlen sind, verlangen.
értékpapírokkal vagy devizaátváltási műveletekkel kapcsolatos tranzakciók jövőbeli elszámolása során fizetendő nettó összegekNettobeträge, die bei der zukünftigen Abwicklung von Wertpapiergeschäften oder Devisentransaktionen zu zahlen sind.
Törvényes fizetőeszközök és értékpapírokGesetzliche Zahlungsmittel, Wertpapiere;
Az értékpapírosított eszközök tőkekövetelményeEigenmittelanforderung für Verbriefungspositionen
Hitelkockázathoz kapcsolt értékpapírok átruházásaÜbertragung von Credit Linked Notes
ebből: értékpapírosítási pozíciók (negatív összeg)davon: Verbriefungspositionen (negativer Betrag)
Az értékpapíronkénti attribútumok fogalommeghatározásaiDefinitionen der Attribute über einzelne Wertpapiere
Vegyes kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokSchuldverschreibungen mit gemischtem Zinssatz
Változó kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokSchuldverschreibungen mit veränderlichem Zinssatz