"értékelés" auf Deutsch


Ungarisch

Deutsch Übersetzung

értékelésBewertung
értékelésLeistungskontrolle
értékelésSchätzung

Beispieltexte mit "értékelés"

Organoleptikus értékelésBewertung der organoleptischen Eigenschaften
Monitoring és értékelésBegleitung und Bewertung
Monitoring és értékelésMonitoring und Bewertung
Jelentéstétel és értékelésBerichterstattung und Bewertung
az értékelés eredményéről;Sie unterrichtet den Inhaber über das Ergebnis der Beurteilung.
Valós értéken történő értékelésBewertung zum beizulegenden Zeitwert
Monitoring, ellenőrzés és értékelésÜberwachung, Kontrolle und Bewertung
Éves jelentés: felügyelet és értékelésJahresbericht: Überwachung und Bewertung
Diszkontált cash-flow-n alapuló értékelésWertbeurteilung auf der Grundlage des diskontierten Cashflow
Orvosi vizsgálat és pszichológiai értékelésMedizinische Untersuchungen und psychologische Gutachten
IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelésIAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung
Az energianövényekre vonatkozó támogatásból való kizárás és értékelésAusschluss von der Regelung und Bewertung
Az előzetes értékelés felméri:Die Ex-ante-Bewertungen beurteilen:
Az átfogó értékelés alá tartozó jogalanyokUnternehmen, die der umfassenden Bewertung unterliegen
Az adatok összegyűjtése, értékelés és jelentésDatenerhebung, Evaluierung und Berichterstattung
az ügylet közelsége az értékelés időpontjához.der zeitlichen Nähe des Geschäftsvorfalls zum Bemessungsstichtag.
A jelzáloghitelek értékelése – értékelés alapjaBewertung des Hypothekarkredits — Grundlage für die Bewertung
Átfogó értékelés (energiahatékonysági irányelv 14. cikk)Energiedienstleistungen (EED, Artikel 14)
szakértői értékelés keretében lektorált publikációk száma.Die Zahl der von Fachkollegen geprüften Publikationen.

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

kiértékelésAuswertung
leértékelésAbwertung
technológiaértékelésTechnologiebewertung
átértékelésAufwertung
teljesítményértékelésBenchmarking
értékelési módszerBewertungsverfahren
alkalmazottak értékelésePersonalbeurteilung
kockázatértékelés borítólapDeckblatt Risikobeurteilung
a források értékeléseSchätzung der Ressourcen
az érctelep értékeléseBeurteilung der Erzlagerstätte
Az eredmények értékeléseAuswertung des Ergebnisses
a kockázatértékelési elveiLeitsätze zur Risikobeurteilung
a berendezés kockázatértékeléseAnlage Risikobeurteilung
értékelési hatások és egyéb [32]Bewertungseffekte und sonstige [32]
A DMA-ra mint fejlesztési bankra vonatkozó értékelésBewertung in Bezug auf DMA als Entwicklungsbank
A jelentéstevő tagállam és a társjelentéstevő tagállam által végzett értékelésBewertung durch den berichterstattenden und den mitberichterstattenden Mitgliedstaat
A közös ellenőrzés értékeléseBeurteilung gemeinschaftlicher Führung
Monitoring- és értékelési rendszerBegleitungs- und Bewertungssystem
A finanszírozási szintek értékeléseBewertung der Förderungsniveaus
A vizsgálati eredmények kiértékeléseBeurteilung der Ergebnisse
Pénzügyi eszközök előzetes értékeléseEx-ante-Bewertung von Finanzierungsinstrumenten
Pénzügyi kötelezettségek későbbi értékeléseFolgebewertung finanzieller Verbindlichkeiten
az üzemeltető kockázatértékeléseinek megfelelőengemäß der Gefahrenbeurteilung des Betreibers