"áruló" auf Deutsch


Ungarisch
Deutsch
árulóVerräter
árulóverräterisch

Weitere Ungarisch-Deutsch Übersetzungen

Az elnök rendszeresen összehívja a hozzájáruló felek bizottságát.Der Ausschuss wird regelmäßig vom Vorsitzenden einberufen.
A misszióvezető rendszeresen tájékoztatja a hozzájáruló felek bizottságát.Der Missionsleiter unterrichtet den Ausschuss regelmäßig.
a túllépés okai, különös tekintettel az ahhoz hozzájáruló bármely forrásra;die Gründe für die Überschreitung der Werte und insbesondere die Quellen, die dazu beitragen,
A regionális és helyi fejlesztésekhez hozzájáruló egyéb szociális infrastruktúraSonstige soziale Infrastruktur, die zur regionalen und lokalen Entwicklung beiträgt
A hozzájáruló felek bizottsága az uniós műveleti parancsnoktól kap tájékoztatást.Der Ausschuss wird durch den Befehlshaber der EU-Operation unterrichtet.
a kedvezményezettekre háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében tervezett intézkedéseket.die geplanten Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands der Begünstigten.
A hozzájáruló felek bizottsága képviselőinek megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.Insbesondere müssen die im Ausschuss mitwirkenden Vertreter im Besitz ausreichender Sicherheitsermächtigungen sein.