"zrušení" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
zrušeníAbbruch
zrušeníAufhebung
zrušeníStreichung

Beispieltexte mit "zrušení"

zrušení celAbschaffung der Zölle
Zrušení EITAuflösung des EIT
Zrušení závazkuAufhebung der Mittelbindung
zrušení společnostiGesellschaftsauflösung
zrušení pracovních místStellenabbau
Zrušení projektu HabiditeEinstellung des Habidite-Projekts
Zrušení zadávacího řízeníAnnullierung des Vergabeverfahrens
Zrušení stanovené pohledávkyAnnullierung einer festgestellten Forderung
žaloba na zrušeníAnfechtungsklage
dočasné zrušení claAussetzung der Zollsätze
Zrušení nebo změna povoleníAufhebung oder Änderung einer Zulassung
Zrušení platnosti povolení k letuWiderruf einer Fluggenehmigung
Zrušení osobního vkladního účtuSchließung von Personenkonten
Zrušení rozhodnutí Stálého výboruAufhebung von Beschlüssen des Ständigen Ausschusses
Zrušení platnosti celního prohlášeníUngültigerklärung der Zollanmeldung
Zrušení přidělení prostředků na závazkyAufhebung von Mittelbindungen
Zrušení a změna platných právních předpisůAufhebung und Änderung geltender Rechtsvorschriften
Vstup v platnost a zrušeníInkrafttreten und Aufhebung
Podání žádosti o zrušeníEinreichung eines Löschungsantrags
Datum a čas ověření zrušeníDatum und Uhrzeit der Validierung der Annullierung
Přípustnost žádosti o zrušeníZulässigkeit eines Löschungsantrags
Účinek pozastavení či zrušeníWirkung der Suspendierung oder Beendigung
čekejte, dokud nebude spuštěno, za účelem zrušeníwarten auf start für Abbruch
Uveďte ARC elektronického správního dokladu, pro který je požadováno zrušení.Anzugeben ist der ARC des e-VD, dessen Annullierung beantragt wird.
Výjimka ze zrušení závazkuAusnahmen von der Aufhebung der Mittelbindung
Jazyk žádosti o zrušeníSprache des Löschungsantrags …
Provedení a zrušení převodůAusführung und Rückgängigmachung von Übertragungen
Oprava nebo zrušení osvědčeníBerichtigung oder Aufhebung der Bescheinigung
Aktivace / Zrušení práv k zápisuSetzen / löschen der Schreibrechte
Pozastavení nebo zrušení registraceAussetzung oder Streichung der Registrierung von Organisationen
Článek 114 Zrušení zadávacího řízeníArtikel 114 Annullierung des Vergabeverfahrens

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

vzrušeníErregung
zrušení 5% cla na dovoz kovů.die Abschaffung der Einfuhrsteuer auf Metall in Höhe von 5 %.
Zrušení povolení na žádost držitele povoleníAufhebung einer Zulassung auf Antrag des Zulassungsinhabers
Zrušení, snížení, pozastavení a ukončení grantuStreichung, Herabsetzung, Aussetzung und Einstellung der Finanzhilfe
Zrušení veškerých vazeb mezi společnostmi Dexia a DMAVollständige Entflechtung von Dexia und DMA
Zrušení a změna rozhodnutí přijatých ve prospěch osobyWiderruf und Änderung begünstigender Entscheidungen
Zrušení se provádí řádně odůvodněným rozhodnutím schvalující osoby.Die Annullierung erfolgt durch eine Entscheidung des Anweisungsbefugten und ist entsprechend zu begründen.
zrušení rozdělení výnosů nepředstavuje nesplnění závazků ze strany instituce;der Ausfall von Ausschüttungen stellt keinen Ausfall des Instituts dar,
Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu zprávy o zrušeníVon den zuständigen Behörden des Abgangsmitgliedstaats bei Validierung des Entwurfs der Annullierungsmeldung anzugeben
celní režim s dočasným zrušením celvorläufiges Zollverfahren
Období postupného zrušení se nepoužije.Eine „Auslaufphase“ sollte nicht angewandt werden.
žaloba na zrušení rozhodnutí institucí ESEG-Nichtigkeitsklage
Pro zrušení účinku je zapotřebí edrofonium.Zur Wirkungsumkehrung wird Edrophonium gebraucht.
ustanovení pro zrušení finančního nástroje.Bestimmungen über die Abwicklung von Finanzinstrumenten.
Změny, pozastavení platnosti a zrušení povoleníÄnderung, Aussetzung und Widerruf von Zulassungen
Dobrovolné zrušení povolenek a kjótských jednotekFreiwillige Löschung von Zertifikaten und Kyoto-Einheiten