"zmenšení" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
zmenšeníVerkleinerung

Beispieltexte mit "zmenšení"

zmenšení velikosti masa jeho mletím nebo nasekáním,das Zerkleinern der Fleischstücke durch Wolfen oder Hacken,
Zmenšení křivky vtlačovacího procesu, a zároveň odsun ze středu aktuálního zobrazeníAuszoomen der Einpresskurve vom Zentrum der aktuellen Ansicht
Na zmenšení příliš velké štěrbiny můžete použít podložku nebo základní pouzdro, kterými zamezíte extrudování těsnicího materiálu do štěrbiny.Zur Verringerung eines zu großen Spaltes gegebenenfalls Scheibe oder Grundbuchse einlegen, um ein Extrudieren des Packungsmaterials in den Spalt zu verhindern.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Obnoví zobrazení původního výřezu před zvětšením či zmenšenímStellt ursprünglichen Zoombereich wieder her
Obnovení zobrazení původního výřezu před zvětšením či zmenšením.Stellt ursprünglichen Zoombereich wieder her.