"zhoršit" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
zhoršitverschlechtern

Beispieltexte mit "zhoršit"

Poznámka 5: Vyšší teplota může zhoršit oddělování.Anmerkung 5: Eine höhere Temperatur könnte die Separation verschlechtern.
Automatické aktualizace nesmějí zhoršit činnost navigačního displeje.Die automatische Aktualisierung darf die Leistung der navigatorischen Darstellung nicht verschlechtern.
Případné doplňující navigační informace a symboly sledování pohybu a polohy však nesmějí žádným způsobem zhoršit zobrazení původního obsahu radarového snímku.Etwaige zusätzliche nautische Informationen sowie Tracking- und Tracing-Symbole dürfen aber keineswegs die Darstellung des Originalradarinhalts verschlechtern.