"zbit" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
zbitzusammengeschlagen

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

rozbitýkaputt
pokyny, jak uklidit úlomky světelného zdroje v případě jeho náhodného rozbití;Hinweise zum Beseitigen der Bruchstücke bei versehentlichem Bruch der Lampe.
Rozbití odrazného povrchu zrcátka je však přípustné, je-li splněna některá z těchto podmínek:Ein Bruch des Spiegels ist jedoch zulässig, wenn eine der nachfolgenden Bedingungen erfüllt ist:
Klastický a zpevněný materiál složený z ostrohranných úlomků rozbitých hornin; tyto úlomky mají zpravidla ostré hrany a neopracované rohy.Grobkörniges Gestein, das sich aus eckigen, in der Regel scharfkantigen und unverwitterten Gesteinstrümmern zusammensetzt.
informace, na které internetové stránce lze v případě náhodného rozbití světelného zdroje najít pokyny k odstranění úlomků světelného zdroje.Internetseite, auf der bei versehentlichem Bruch der Lampe Hinweise zum Beseitigen der Bruchstücke abgerufen werden können.