"zapojení" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
zapojeníSchaltung

Beispieltexte mit "zapojení"

zapojení linkyAnlage anschließen
Zapojení partnerůEinbeziehung der Partner
Schéma zapojeníSchaltplan
blokové schéma zapojeníBlockschaltbild
schéma elektrického zapojeníElektroanschlussplan
Zapojení úředníka pro slyšeníEinschaltung des Anhörungsbeauftragten
zapojení příslušných zúčastněných stran;die Einbindung der Interessenträger;
Zapojení smí provádět pouze odborný personál.Der Anschluß darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden.
Zapojení veřejných orgánů do evropské normalizaceBeteiligung von Behörden an der europäischen Normung
Zapojení odsávacího zařízení do elektrické sítěElektrischer Anschluss der Absauganlage
Zapojení výstražných čidel a spouštěcích systémůAnschluss von Warngebern und Auslöseorganen
Zapojení veřejných a soukromých zúčastněných stranEinbindung öffentlicher und privater Beteiligter
odkaz na schéma zapojeníVerweis auf den Schaltplan
s alarmem - samodržné zapojenímit Alarm – Selbsthaltung
bez alarmu - samodržného zapojeníohne Alarm - Selbsthaltung
Rozběh v případě přímého zapojeníAnlauf bei direkter Schaltung
pracujte pouze podle schématu elektrického zapojenínur nach Schaltplan arbeiten
Elektrické přípojky podle schématu elektrického zapojeníElektrische Anschlüsse gemäß Schaltplan
Řídicí přístroj připojte podle přiloženého schématu zapojeníSteuergerät nach beiliegendem Anschlussbild anschließen
Elektrická zapojení a indikátoryElektrische Schaltung und Kontrollleuchten
viz schéma zapojení elektrických obvodůsiehe Elektro-Schaltplan
opětovné zapojení do pracovního procesuberufliche Wiedereingliederung
Všechna samodržná zapojení se rozpojí.Alle Selbsthaltungen werden aufgehoben.
schémata elektrického zapojení (plány E)Elektroschaltpläne (E-Plan)
Externí poradenství a zapojení společnostiExterne Beratung und Einbeziehung der Gesellschaft
Externí poradenství a zapojení společnostiExterne Beratung und Engagement der Gesellschaft

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

znovuzapojení do společnostisoziale Wiedereingliederung
zapojení do trojúhelníku = možno 6000 ot./minDreieck Schaltung = 6000 U/min möglich
Zapojení je nutno provést podle schématu výše.Der Anschluß hat nach obenstehendem Schema zu erfolgen.
Zapojení zúčastněných stran do evropské normalizaceBeteiligung von Interessenträgern an der europäischen Normung
Zapojení zařízení na dávkování do celkového systémuEinbindung der Dosieranlage in das Gesamtsystem
zapojení členů clearingového systému nebo jiných stran do testů;Einbeziehung von Clearingmitgliedern oder anderen Parteien in die Tests;
zapojení partnerů do monitorování a hodnocení programu spolupráce.Einbindung von Partnern in Durchführung, Begleitung und Bewertung des Kooperationsprogramms.
zapojení partnerů do provádění, monitorování a hodnocení operačního programudie Einbindung von Partnern in die Durchführung, die Begleitung und die Bewertung des operationellen Programms.
Vytvořte elektrickou přípojku – pracujte pouze podle schématu elektrického zapojeníElektroanschluss herstellen – nur nach Schaltplan arbeiten
Přehledné výkresy, výkresy dílů podléhajících opotřebení, výkresy vztahující se k nástrojům resp. obrobkům, schémata zapojeníÜbersichtszeichnungen, Verschleißteil-, Werkzeug- bzw. Werkstückbezogene Zeichnungen, Schaltpläne
znovuzapojení do vzdělávacího procesuschulische Wiedereingliederung
Schéma el.zapojení řízení (přiložen)E-Plan der Steuerung (Beiliegend)
nebo schéma zapojení ve skříňovém rozvaděčioder Schaltplan im Schaltschrank
Zkontrolujte zapojení, případně prohoďte pólyAnschluss überprüfen, falls erforderlich umpolen
schéma elektrického zapojení s přehledem komponentElektroplan mit Bauteilliste
Pracujte pouze podle schématu elektrického zapojení!Nur nach Schaltplan arbeiten!
Instalace skříňového rozvaděče, zapojení pomocí kabelůAufstellen des Schaltschrankes, Herstellung der Verkabelung