"zapálit" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

zapálitanzünden

Beispieltexte mit "zapálit"

Téměř všechny druhy technického prachu jsou hořlavé, jiskry nebo horké, žhavé díly by je tedy mohly zapálit.Fast alle technischen Stäube sind brennbar und können deshalb durch Funken oder heiße, glühende Teile in Brand gesetzt werden.
Lze je proto zapálit již nízko intenzivním paprskem (nezaostřený laserový paprsek) a jeho velmi krátkým působením z velké vzdálenosti.Sie können schon mit niedriger Strahlenintensität (nicht fokussierter Laserstrahl) und sehr kurzer Strahleinwirkung aus großer Entfernung entflammt werden.