"zařízení" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
zařízeníAnlage
zařízeníEinrichtungen

Beispieltexte mit "zařízení"

zařízení vypnutoAnlage Aus
Zařízení neexistuje.Die Anlage existiert im Register nicht.
popis zařízeníAnlagenbeschreibung
ochranné zařízeníSchutzeinrichtung
elektrické zařízeníElektrik
bezpečnostní zařízeníSchutzeinrichtungen
bezpečnostní zařízeníSicherheitseinrichtungen
zařízení na přepravuTransportrichtung
Zařízení spusťte znovuStarten Sie die Anlage neu.
Zařízení nehaste vodou!Löschen Sie die Anlage nicht mit Wasser!
zařízení nebude přemístěnodie Anlage nicht umgelegt wird
zařízení zabraňující znečištěníReinhaltungsvorrichtung
výroba průmyslových zařízeníAnlagenbau
držák úpravenského zařízeníHalter Wartungseinheit
konstrukce zkušebního zařízeníAufbau des Prüfstandes
zkontrolujte bezpečnostní zařízeníSicherheitseinrichtungen überprüfen
instalovaná bezpečnostní zařízeníInstallierte Sicherheitseinrichtungen
Elektrická zařízení strojůElektrische Ausrüstung von Maschinen
bezpečnostní zařízení strojeden Sicherheitseinrichtungen der Maschine
Zařízení je v provozu.Die Anlage ist in Betrieb.
Zařízení na obsluhu regáluRegalbediengerät
Zařízení musí být ohrazeno.Die Anlage ist abzuschranken.
zařízení na podávání šroubůZuführeinrichtung für Schrauben
zařízení bylo řádně ustaveno,die Anlage ordnungsgemäß aufgestellt wurden
zařízení motoru a příslušenství.Motorausrüstung und Nebenaggregate.
Zařízení bránící neoprávněnému použitíSicherungen gegen unbefugte Benutzung
zap / vyp zařízeníAnlage Ein / Aus
Název stroje / zařízeníBezeichnung der Maschine / Anlage
měřicí a kontrolní zařízeníMess- und Prüfeinrichtung
odsávací a filtrační zařízeníAbsaug- und Filtereinrichtung
Elektrická / elektronická zařízeníElektrische / elektronische Einrichtungen
zkontrolujte funkci hasicího zařízeníFeuerlöschanlage auf Funktion prüfen
bezpečnostní zařízení zkušebního zařízeníSicherheitseinrichtungen des Prüfstandes
ze zařízení do výhybkyAnlage an Weiche
Provozovatel zařízení je povinenDer Betreiber der Maschine ist verpflichtet
Výrobní zařízení a součásti:Herstellungsausrüstung und Bestandteile wie folgt:
Bezpečnostní zařízení pro obsluhuSicherheitseinrichtungen für den Bediener
Způsobilé služby, zařízení a činnostiKostenrelevante Dienste, Einrichtungen und Tätigkeiten
Elektrická zařízení pravidelně kontrolujteElektrische Ausrüstungen regelmäßig überprüfen
Bezpečnost energetických zařízení a infrastrukturySicherheit der Energieanlagen und -infrastrukturen

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

fixační zařízeníKlemmeinrichtung
chladicí zařízeníKühlgerät
měřicí zařízeníMessvorrichtung
šroubovací zařízeníSchraubeinrichtung
telekomunikační zařízeníTelekommunikationsanlage
Zařízení je funkční.Das Netzwerkelement ist funktionsfähig.
Zařízení se projektuje.Das Netzwerkelement wird entworfen.
stav vtlačovacího zařízeníPressenstatus
typy vtlačovacích zařízeníPressentypen
rozptyl měřicího zařízeníStreubereich der Messeinrichtung
pneumatické otočné zařízenípneumatische Dreheinrichtung
podložka upínacích zařízeníScheibe für Spannzeuge
Provozní doba zařízení.Betriebszeiten der Einrichtung.
správná funkce zařízení,ordnungsgemäße Arbeitsweise des Gerätes,
Technický popis zařízení:Technische Beschreibung der Einrichtung:
Hlášení „Zařízení vyp“Meldung „Anlage - Aus“
druh výstražného zařízení;Art der Warnvorrichtung,
Zařízení je v režimu offline.Die Anlage ist im Offlinemodus.
Zařízení se musí ihned zastavit!Die Anlage muss sofort still stehen!
Zařízení se nachází v základní polozeAnlage befindet sich in Grundstellung
Zařízení je vypnuté hlavním vypínačem.Anlage ist am Hauptschalter ausgeschaltet.
Zařízení je napájeno elektrickou energií.Die Anlage wird mit Strom versorgt.
zařízení je připojeno k elektrické síti,an das elektrische Energieversorgungsnetz angeschlossen ist
Zařízení zajistěte proti opětovnému zapnutí.Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten!
z výhybky do zařízeníWeiche an Anlage
měřidla a měřicí zařízeníMessgerät
mechanické přístroje a zařízenímechanische Geräte und Anlagen
Signalizační sloupek na zařízeníSignalsäule auf der Anlage
Všeobecný popis zvedacího zařízeníAllgemeine Beschreibung des Liftes
funkční stav bezpečnostních zařízenífunktionsfähiger Zustand der Schutzeinrichtungen
signály hardwaru vtlačovacího zařízeníPressen-Hardwaresignale
směrnice o strojních zařízeníchMaschinenrichtlinie
o neúplných strojních zařízeníchfür unvollständige Maschinen
Kufr kompletní k zařízení wavelineKoffer komplett zu waveline
Ostatní, s registračním zařízenímandere, mit Registriervorrichtung
Vizuální kontrola celého zařízení.Sichtkontrolle der gesamten Anlage durchführen.
odsávací zařízení, instaluje provozovatelAbsauganlage, vom Betreiber anzubringen
s nedovoleně deaktivovanými bezpečnostními zařízenímimit unzulässig außer Kraft gesetzten Sicherheitseinrichtungen