"zůstatek" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
zůstatekRestbetrag

Beispieltexte mit "zůstatek"

zůstatek na účtech vedených v jiných měnách byl pravidelně přepočítáván na eura.der Saldo von Devisenkonten regelmäßig in Euro umgerechnet wird.
Článek 18 Zůstatek rozpočtového rokuArtikel 18 Saldo eines Haushaltsjahres
použitelný zůstatek a procento využití.den verfügbaren Restbetrag und den Prozentsatz der Inanspruchnahme.
s poslední platbou jsou zůstatek jistiny, úroky a případné další náklady vyrovnány.mit der letzten Zahlung der Saldo, die Zinsen und etwaige sonstige Kosten ausgeglichen sind.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

žádný z těchto účtů nevykazoval záporný zůstatek;keines dieser Konten einen Debetsaldo aufweist,