"vzteklina" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
vzteklinaTollwut

Beispieltexte mit "vzteklina"

Preventivní zdravotní opatření proti nákazám nebo infekcím jiným než vzteklinaGesundheitsmaßnahmen zur Vorbeugung gegen andere Krankheiten oder Infektionen als Tollwut

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

slintavka a kulhavka, vzteklina, (1)(2) [mor koní] během posledních šesti měsíců;Maul- und Klauenseuche, Tollwut, (1)(2) [Pferdepest] in den letzten sechs Monaten;
vyhovění veškerým preventivním zdravotním opatřením proti nákazám nebo infekcím jiným než vzteklina;Einhaltung der Gesundheitsmaßnahmen zur Vorbeugung gegen andere Krankheiten oder Infektionen als Tollwut;
podrobné údaje o všech preventivních zdravotních opatřeních proti nákazám nebo infekcím jiným než vzteklina;Angaben zu Gesundheitsmaßnahmen zur Vorbeugung gegen andere Krankheiten oder Infektionen als Tollwut;