"vpravo" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
vpravorechts

Beispieltexte mit "vpravo"

Vpravo vedle této indikace se zobrazuje aktuální cesta k souboru procesu (*.pro).Rechts neben dieser Anzeige wird der aktuelle Pfad der Prozeßdatei (*.pro) angezeigt.
Výměna ramena podavače vlevo a vpravoGreiferarm links und rechts wechseln
zde lze zvolit/zrušit volbu kontroly osy odkládání vpravohier kann die Prüfung Ablage Achse rechts an/abgewählt werden
zde lze zvolit/zrušit volbu kontroly obrazovky otočné pružiny vpravohier kann die Prüfung Bildschirm Drehfeder rechts an/abgewählt werden
Skener vpravo --- Koncová poloha nedosaženaScanner rechts --- Endlage nicht erreicht
Tabulka vpravo dole představuje podrobný náhled na tabulku vpravo nahoře.Die untere rechte Tabelle stellt eine Detailansicht zur oberen rechten Tabelle dar.
Hlášení stavu provozního režimu se na displeji vždy zobrazuje vpravo dole.Die Statusmeldung der Betriebsart wird immer rechts unten im Display angezeigt.
Vytvořte přípojku stlačeného vzduchu, průchodku najdete vpravo na přístroji.Pressluftanschluss herstellen, Stecktülle ist am Gerät rechts außen vorhanden.
Jakmile budou vyskladnění možná, světelná indikace vpravo se rozsvítí zeleně.Sobald Auslagerungen möglich sind, leuchtet die rechte Leuchtanzeige grün.
Jakmile je funkce naskladnění spuštěna, světelná indikace vpravo se rozsvítí zeleně.Sobald die Einlagerungsfunktion gestartet ist, leuchtet die rechte Leuchtanzeige grün.
Jakmile je funkce vyskladnění zastavena, světelná indikace vpravo se rozsvítí červeně.Sobald die Auslagerungsfunktion gestoppt ist, leuchtet die rechte Leuchtanzeige rot.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Vana v podlaze pro nádrž (vlevo + vpravo)Bodenwanne für Behälter (links + rechts)
Světelná indikace vpravo svítí po spuštění zeleně a po zastavení červeně.Die rechte Leuchtanzeige ist grün nach einem Start und rot nach einem Stop.
Na grafu vpravo je znázorněn průběh výstupního signálu v závislosti na rozdílu tlaků.In der Grafik rechts ist dargestellt, wie sich das Ausgangssignal im Verhältnis zur Druckdifferenz verhält.
Změna priority (jen vpravo, ještě před přidělením) prostřednictvím podřazeného dialoguÄndern der Priorität (nur rechts vor der Zuweisung) über Sub-Dialog
Prostor pro hydrauliku je umístěn vpravo pod deskou stolu a je stejný pro všechny druhy modulů.Der Hydraulikeinbauraum befindet sich rechts unter der Tischplatte und ist für alle Module gleich.
Změny oprávnění (jen vpravo, ještě před přidělením) prostřednictvím podřazeného dialoguÄndern von Rechten (nur rechts vor der Zuweisung) über Sub-Dialog
Na případné překročení objemového množství upozorňuje blikající desetinná tečka vpravo dole.Im Falle eines Overflows der Volumenmenge wird diese durch einen blinkenden Dezimalpunkt rechts unten angezeigt.