"volby" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
volbyWahl
volbyWahlen

Beispieltexte mit "volby"

místní volbyLokalwahl
evropské volbyeuropäische Wahl
všeobecné volbynationale Wahl
předčasné volbyvorgezogene Wahl
parlamentní volbyParlamentswahl
zdůvodnění volby vehikula.Begründung für die Wahl des Vehikels;
Koncepce studie: klíčové prvky koncepce a odůvodnění této volby.Studiendesign: wichtigste Elemente des Studiendesigns und Begründung ihrer Auswahl
Příprava voleb Převzít plnou organizační a finanční odpovědnost za obecní volby v roce 2006 a za ostatní volby.Wahlvorbereitung Vollständge Übernahme der organisatorischen und finanziellen Verantwortung für die Wahlen 2006 und andere Wahlen.
právo na vykonávání svého vlastního pozemního odbavování („pozemní odbavování vlastními silami“) nebo podle vlastní volbyseine eigene Bodenabfertigung durchzuführen („Selbstabfertigung“) oder nach Wahl
překročení doby volby hlavyZeitüberschreitung Kopfanwahl
Tlačítko volby "Editoru dat"Taste zur Anwahl des "Dateneditors"
Tlačítko volby ručního režimuTaste zur Anwahl des Handbetriebs
Tlačítko volby ťukacího režimuTaste zur Anwahl des Tippbetriebs
Tlačítko volby automatického režimuTaste zur Anwahl des Automatikbetriebs
Příslušnost v případě volby právaZuständigkeit bei Rechtswahl
Prohlášení nepříslušnosti v případě volby právaUnzuständigerklärung bei Rechtswahl

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

neplatnost volbyUngültigkeit einer Wahl
doplňovací volbyNachwahl
regionální volbyRegionalwahl
prezidentské volbyPräsidentschaftswahl
odborářské volbygewerkschaftliche Wahl
Ukončení řízení zahájeného bez návrhu v případě volby právaBeendigung des Verfahrens von Amts wegen bei Rechtswahl
vypínačem a ovládacími tlačítky, včetně volby režimu kalibrace.Ein-/Aus-Schalter und Bedienknöpfen, auch zur Auswahl des Kalibrierungsmodus.
bude osobní údaje zpracovávat, podle vlastní volby, buď v souladu se:Er verarbeitet die personenbezogenen Daten gemäß
Při zrušení volby tlačítka se zařízení spustí při vložení součástiBei Abwahl des Tasters startet die Anlage beim einlegen des Bauteils
Příští parlamentní a místní volby uskutečnit v souladu s mezinárodními standardyDurchführung der nächsten Parlaments- und Kommunalwahlen nach internationalen Standards.
Doprovodným dokumentem bude dle volby členského státu jeden z následujících dokladů:Dieses Dokument ist nach Wahl des Mitgliedstaats:
Výběr statistiky Možnost volby výstupního formátu a zohledňovaného časového období.Statistik-Auswahl Sie können das Ausgabeformat und den zu berücksichtigenden Zeitraum auswählen.