"vodík" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

vodíkWasserstoff

Beispieltexte mit "vodík"

Vodík nebo helium jako nosný plyn.Wasserstoff oder Helium als Trägergas.
Vodík a kyslík pro plamenoionizační detektor.Wasserstoff und Sauerstoff für den Flammenionisationsdetektor.
vodík (H2) nebo směs (H2NG) NG/biomethanu a vodíku;Wasserstoff (H2) oder Gemisch (Wasserstoff-Erdgas, H2NG) aus Erdgas/Biomethan und Wasserstoff,
Toto ustanovení je dočasné, později budou navrženy další požadavky na bionaftu a vodík.Dies ist eine vorläufige Bestimmung; weitere Vorschriften für Biodiesel und Wasserstoff werden später vorgeschlagen.
benzin (E5), nebo vodík – bi-fuel;entweder Ottokraftstoff (E5) oder Wasserstoff (Zweistoffbetrieb);
Nosné plyny: vodík nebo helium, čisté pro plynovou chromatografii.Trägergas: Wasserstoff oder Helium, rein, für die Gaschromatographie,
lineární rychlost nosného plynu: helium 20 až 35 cm/s, vodík 30 až 50 cm/s,Strömungsgeschwindigkeit: Helium 20–35 cm/s; Wasserstoff 30–50 cm/s;
Pro účely položky 1C006.a.1. obsahují silikonové oleje výhradně křemík, vodík a uhlík.Sila-Kohlenwasserstofföle im Sinne von Unternummer 1C006a1 enthalten ausschließlich Silizium, Wasserstoff und Kohlenstoff.
Jako nosný plyn se musí použít vodík nebo helium při tlaku na koloně přibližně 130 kPa.Als Trägergas ist Wasserstoff oder Helium bei einem Säulenkopfdruck von ca. 130 kPa zu verwenden.
Kal se nesmí přikrývat plachtou nebo jinými bezprostředně přiléhavými předměty, jinak by nemohl vznikající plynný vodík unikat do ovzduší.Um das Entweichen des entstehenden Wasserstoffgases in die Atmosphäre zu gewährleisten, darf der Schlamm nicht mit Plane oder sonstigen, direkt aufliegenden Gegenständen abgedeckt werden.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

uhlovodíkyKohlenwasserstoff
výroba vodíkuWasserstofferzeugung
těžba uhlovodíkůFörderung von Kohlenwasserstoffen
průzkum uhlovodíkůExploration von Kohlenwasserstoffen
hodnocení uhlovodíkůBeurteilung von Kohlenwasserstoffen
skladování uhlovodíkůSpeicherung von Kohlenwasserstoffen
Chlorderiváty acyklických uhlovodíkůChlorderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe
Vodík, vzácné plyny a ostatní nekovyWasserstoff, Edelgase und andere Nichtmetalle
Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslíkWasserstoff, Edelgase, Stickstoff, Sauerstoff
vodíkové nebo heliové chladicí jednotky, které jsou schopné dosáhnout ochlazení až na teplotu 23 K (– 250 °C) nebo nižší a které mají kapacitu odvodu tepla větší než 150 W;Wasserstoff- oder Helium-Kälteaggregate, die auf 23 K (– 250 °C) oder weniger kühlen können, mit einer Wärmeabfuhrkapazität größer als 150 W;
Podpůrné výdaje na společný podnik pro palivové články a vodíkUnterstützungsausgaben für das gemeinsame Unternehmen „Brennstoffzellen und Wasserstoff“
Spolupráce – Energie – Společný podnik pro palivové články a vodíkZusammenarbeit — Energie — Gemeinsames Unternehmen „Brennstoffzellen und Wasserstoff“
Výzkum související s dopravou (včetně letectví) – Společný podnik pro palivové články a vodíkForschung im Verkehrsbereich (einschließlich Luftfahrt) — Gemeinsames Unternehmen „Brennstoffzellen und Wasserstoff“
Spolupráce – Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie – Společný podnik pro palivové články a vodíkZusammenarbeit — Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue Produktionsverfahren — Gemeinsames Unternehmen „Brennstoffzellen und Wasserstoff“
hmotnost uhlovodíků v gramech;die Kohlenwasserstoffmasse in Gramm,
Fluorovodík vyjádřený jako HFFluorwasserstoff, angegeben als HF
Chlorovodík vyjádřený jako HClChlorwasserstoff, angegeben als HCl
Tento seznam zahrnuje kyanovodík.Diese Liste enthält Hydrogencyanid.
Ostatní halogenderiváty aromatických uhlovodíkůHalogenderivate der aromatischen Kohlenwasserstoffe: andere
Nenasycené chlorderiváty acyklických uhlovodíkůungesättigte Chlorderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe
Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlorosírováChlorwasserstoff (Salzsäure); Chloroschwefelsäure