"vedoucí" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
vedoucíführend

Beispieltexte mit "vedoucí"

Vedoucí EBOŠLeiter des ESVK
vedoucí výrobyLeitung Fertigung
vedoucí třídaFührungsschicht
vedoucí pracovníkFührungskraft
technický vedoucítechnische Leitung
vedoucí kusové výrobyLeitung Einzelteilfertigung
Vedoucí EBOŠ zejména:Der Leiter des ESVK hat insbesondere folgende Aufgaben:
vedoucí delegace ŠvýcarskaDer Leiter der schweizerischen Delegation
vedoucí zemědělského podnikulandwirtschaftlicher Betriebsleiter
vedoucí konstrukčního odděleníLeitung Konstruktion
Vedoucí postavení v průmysluFührende Rolle der Industrie
vedoucí postavení v průmyslu;führende Rolle der Industrie;
vedoucí delegace Evropské unieDer Leiter der Delegation der Europäischen Union
vedoucí delegace Evropské unieDie Leiterin der Delegation der Europäischen Union
vedoucí k neočekávanému pohybu vozidla.die zu unerwarteter Fahrzeugbewegung führen.
Vedoucí pracovník s příslušnou kompetencíVorgesetzte mit entsprechender Kompetenz
Vedoucí správního odboru úřadu prezidenta.Leiter der Verwaltungsabteilung der Präsidialverwaltung.
partneři podniků ve skupině, kteří byli určeni jako vedoucídie Gesellschafter von Gruppenbetrieben/Personengesellschaften, die als Betriebsleiter identifiziert wurden,
předseda a vedoucí švýcarské delegaceDer Vorsitzende und Leiter der schweizerischen Delegation
II Vedoucí postavení v průmyslu, z toho:II Führende Rolle der Industrie – aufgeschlüsselt wie folgt:
není určen odpovědný vedoucí pracovník.Fehlen eines verantwortlichen Betriebsleiters.
Protiprávní jednání vedoucí k vyloučeníRechtswidrige Handlungen, die einen Ausschluss begründen
Celosvětové vedoucí postavení evropského odvětví dopravyWeltweit führende Rolle der europäischen Verkehrsindustrie
Důvody vedoucí k opětovnému znárodnění společnosti MalévGründe für Malévs Wiederverstaatlichung
Opatření vedoucí k přizpůsobení nabídky některých druhůMaßnahmen zur Anpassung des Angebots an bestimmten Arten

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

vedoucích delegací EU;Leitern der Delegationen der Union,
Informování vedoucím miseUnterrichtung durch den Missionsleiter
Informování vedoucím miseInformationen seitens des Leiters der Mission
Informujte vedoucího závodu!Werkleiter ist in Kenntnis zu setzen!
Vedoucí mise podepíše smlouvu s Komisí.Der Leiter der Mission schließt mit der Kommission einen Vertrag.
Vedoucí pobočky prorežimních odborů v Hrodnu.Vorsitzender der regimefreundlichen Gewerkschaft in der Region Grodno.
Vedoucí odboru bezpečnosti při úřadu prezidenta.Leiter der Sicherheitsabteilung des Präsidenten.
Vedoucí regionální kanceláře statistické komise.Leiter des Büros des Statistikamts in seinem Verwaltungsbezirk.
Vedoucí týmu odborníků a členové týmu odborníkůLeiter und Mitglieder des Expertenteams
Vedoucí mise výbor přispěvatelů pravidelně informuje.Der Missionsleiter unterrichtet den Ausschuss regelmäßig.
Vedoucí informačního útvaru ředitelství pro všeobecné zpravodajství.Leiter des Direktorats Allgemeiner Nachrichtendienst (GID) –Informationsabteilung.
Je vedoucím zaměstnanců agentury.Er ist Leiter des Personals der Agentur.
PRIORITA „Vedoucí postavení v průmyslu“SCHWERPUNKT "Führende Rolle der Industrie"
Použití údajů vedoucími zkušební komiseVerwendung der Angaben durch den Prüfungsleiter
Zemědělská odborná příprava vedoucího pracovníkaLandwirtschaftliche Ausbildung des Betriebsleiters
byla podepsána odpovědným vedoucím pracovníkem letiště;vom verantwortlichen Betriebsleiter des Flugplatzes unterzeichnet ist;
Spolehlivost prohlášení vedoucích pracovníků Komise k audituZuverlässigkeit der Managementerklärungen der Kommission
i. angažovanost vedoucích pracovníků včetně nejvyššího vedení,Engagement des Managements, einschließlich der Betriebsleitung;