"věda" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

vědaNaturwissenschaft
vědaWissenschaft

Beispieltexte mit "věda"

právní vědaRechtswissenschaft
správní vědaVerwaltungswissenschaft
vojenská vědaMilitärwissenschaft
lékařská vědamedizinische Wissenschaften
informační vědaInformationswissenschaft
Věda a společnostWissenschaft und Gesellschaft
Věda a technika – výdaje na výzkum a vývoj a zaměstnanciWissenschaft und Technik — FuE-Ausgaben und Personal
V Věda se společností a pro společnostV Wissenschaft mit der und für die Gesellschaft

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

nápovědaHilfe
jazykovědaSprachwissenschaft
jazykovědaLinguistik
pseudovědaPseudowissenschaft
nápovědaSouffleur
Nápověda k jednotlivým polímHilfe zu einzelnen Feldern
Nabídka Nápověda" obsahuje tyto funkceIm Menüpunkt Hilfe" sind folgende Funktionen vorhanden
Při výběru bodu nabídky Hilfe (Nápověda) se vyvolá pomocný popis.Bei der Auswahl des Menüpunktes Hilfe gelangen Sie in die Hilfebeschreibung.
věda se společností a pro společnost“ 4622 milionů EUR v běžných cenách.Wissenschaft mit der und für die Gesellschaft: 462,2 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen.
Zajištění dostupnosti a využívání výzkumných infrastruktur celoevropského významu (vynikající věda)Gewährleistung der Verfügbarkeit und Nutzung von Forschungsinfrastrukturen von europaweiter Bedeutung (Wissenschaftsexzellenz)
Je třeba usilovat o odpovídající koordinaci s prioritami „vynikající věda“ a „společenské výzvy“.Es sollte eine angemessene Abstimmung mit den Schwerpunkten "Wissenschaftsexzellenz" und "Gesellschaftliche Herausforderungen" angestrebt werden.
Podpora bezpečnosti jaderných systémů (společenské výzvy, vynikající věda, vedoucí postavení v průmyslu)Unterstützung der Sicherheit von Nuklearsystemen (Gesellschaftliche Herausforderungen, Wissenschaftsexzellenz, Führende Rolle der Industrie)
Podpora rozvoje a udržování odborných znalostí v jaderné oblasti v Unii na špičkové úrovni (vynikající věda)Unterstützung von Ausbau und Erhalt des nuklearen Fachwissens und der Exzellenz in der Union (Wissenschaftsexzellenz)