"výrobce" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
výrobceHersteller
výrobceErzeuger

Beispieltexte mit "výrobce"

výrobce součástiHersteller des Bauteils
cena výrobceErzeugerpreis
podpis výrobceHerstellerunterschrift
odpovědnost výrobceHerstellerhaftung
spoluzodpovědnost výrobceMitverantwortung der Erzeuger
Výrobce tímto prohlašuje,Hiermit erklärt der Hersteller
výrobce neopracované části;Hersteller des unbearbeiteten Teils;
podle rozhodnutí výrobcenach Wahl des Herstellers
Výrobce odpovídá za …Der Hersteller ist verantwortlich für …
Výrobce ve srovnatelné zemiHersteller im Vergleichsland
výrobce neplní článek 19;ein Hersteller Artikel 19 nicht beachtet,
Výrobce součásti / označení DINHersteller des Bauteils / DIN-Bezeichnung
Výrobce by měl zařízení podrobitEine Komplettwartung durch den Anlagenhersteller sollte
Výrobce v Turecku (srovnatelná země)Hersteller in der Türkei (Vergleichsland)
Výrobce (výrobci) biocidního přípravkuHersteller (Formulierer) des Biozidprodukts
Jméno a adresa výrobceName und Anschrift des Herstellers
Může definovat pouze výrobceKann nur durch den Hersteller erfolgen
Teploty přípustné podle výrobceVom Hersteller zugelassene Temperaturen
Přípustné teploty podle výrobceZulässige Temperaturen gemäß Angabe des Herstellers
respektujte návod k obsluze od výrobceBetriebsanleitung des Herstellers beachten
Respektujte následující zadání výrobce.Die folgenden Vorgaben des Herstellers sind zu beachten.
Řiďte se samostatným provozním návodem výrobceSeparate Betriebsanleitung des Herstellers beachten
Název a výrobce přípravkuName und Hersteller des Mittels
Vyvážející výrobce v ČLRAusführender Hersteller in der VR China
Identifikace výrobce a dovozceAngaben zum Hersteller und Einführer
Vyberte jméno výrobce / dodavatele.Den Namen des Herstellers / Lieferanten auswählen.
obchodním označením výrobce motoru;die Handelsbezeichnung des Herstellers für den Motor;
Nastavení výrobce pokud možno neměňte.Wenn möglich, die ab Werk eingestellten Werte nicht verstellen.
Vyvážející výrobce ve srovnatelné zemiAusführender Hersteller im Vergleichsland

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Výrobce/dovozce měděného šrotu:Erzeuger/Einführer des Kupferschrotts:
kód země výrobce;Ländercode des Herstellers;
Výrobce může provést dodatečné zkoušky.Der Hersteller kann zusätzliche Prüfungen durchführen.
Výrobce musí uvážit alespoň tyto klíčové kroky:Folgende Hauptschritte muss der Hersteller mindestens einhalten:
Výrobce klade velký důraz na spokojenost zákazníků.Auf Kundenzufriedenheit wird beim Hersteller sehr viel Wert gelegt.
Výrobce nebo případně jeho pověřený zástupce: …Hersteller, gegebenenfalls Beauftragter: …
Výrobce vypracuje a provede plán nápravných opatření.Der Hersteller muss einen Mängelbeseitigungsplan aufstellen und durchführen.
Výrobce provádí při prvním uvedení zařízení do provozuWerden vom Hersteller bei der Erstinbetriebnahme vorgenommen
Výrobce v takovémto případě nepřejímá žádnou odpovědnost!Der Hersteller lehnt dann jegliche Haftung ab!
právně závazn(ý)é podpis(y) výrobcerechtsverbindliche Hersteller-Unterschrift(en)
Sleva na dani z příjmu pro malé výrobceSmall producer income tax credit
6.2 Pro všechny ostatní vyvážející výrobceAlle übrigen ausführenden Hersteller
Vystavení prohlášení o shodě jménem výrobceAusstellung der Konformitätserklärung im Namen des Herstellers
Kritéria subjektu nakupujícího produkci veřejného výrobceKriterien des Käufers der Produktion eines öffentlichen Produzenten
dodržujte samostatný návod k obsluze příslušného výrobceseparate Bedienungsanleitung des Herstellers beachten
Dumpingové rozpětí pro spolupracující vyvážející výrobceDumpingspanne der mitarbeitenden ausführenden Hersteller
Název a adresa výrobce:Name und Anschrift des Herstellers:
Nechat otevřít jen výrobcem!)Nur durch Hersteller öffnen lassen!)
Palivo doporučené výrobcem: …Vom Hersteller empfohlener Kraftstoff: …
Značka (obchodní název výrobce):Marke (Handelsname des Herstellers):
obchodní popis stanovený výrobcem,die vom Hersteller angegebene Bezeichnung,
Výrazy povolené místo „výrobceAnstelle von „Hersteller“ erlaubte Begriffe
Značka (obchodní název výrobce): …Fabrikmarke (Handelsmarke des Herstellers): …