"výrazný" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
výraznýausdrücklich

Beispieltexte mit "výrazný"

Ostatní trhy, na které může mít oznamovaná operace výrazný dopadAndere Märkte, auf denen der angemeldete Zusammenschluss erhebliche Auswirkungen haben könnte
finanční situace a událostí, které měly výrazný vliv na činnosti v průběhu rozpočtového roku.die Finanzlage und die Ereignisse, welche die im Laufe des Haushaltsjahres durchgeführten Tätigkeiten nachhaltig beeinflusst haben.
Všechny ostatní ukazatele nevykazují žádný výrazný nárůst trhu Unie s výrobkem, který je předmětem přezkumu.Alle anderen Indikatoren deuten nicht auf ein nennenswertes Wachstum für die zu überprüfende Ware auf dem Unionsmarkt hin.
Rozsah kladných externalit specifického vzdělávání je proto méně výrazný než rozsah těchto externalit v případě všeobecného vzdělávání.Bei spezifischen Ausbildungsmaßnahmen sind daher die positiven externen Effekte weniger ausgeprägt als bei allgemeinen Ausbildungsmaßnahmen.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

To vedlo k výrazným ztrátám producentů Společenství.Dadurch erlitten die Gemeinschaftshersteller bedeutende Verluste.
I omezené přebytky mohou výrazným způsobem narušit trh.Selbst geringe Überschüsse können den Markt erheblich stören.
Čirý zelenožlutý vodný roztok s výrazným zápachem po oxidu siřičitémklare grünlich-gelbe wässrige Lösung mit markantem Schwefeldioxidgeruch
Aktiva DMA nejsou ohrožena významným znehodnocením či výraznými snížením hodnoty.Für die DMA-Aktiva drohten keine größeren Wertminderungen oder Wertabschläge.
nízký (plochý) pravidelný válec s nevýrazným zaoblením po stranách nebo bez zaoblení, bez hranFlache zylindrische Scheibe, regelmäßig geformt, nicht oder nur unwesentlich seitlich ausgebaucht, keine Kanten
Celnictví Dosáhnout výrazných výsledků v boji proti podvodům, pašování a nedovolenému obchodování.Zoll Erzielung signifikanter Ergebnisse bei der Bekämpfung von Betrug, Schmuggel und illegalem Handel.
Sýr „Queijo Serra da Estrela“ se díky zmíněným podmínkám vyznačuje výraznými charakteristickými vlastnostmi.Aufgrund der beschriebenen Gegebenheiten zeichnet sich der „Queijo Serra da Estrela“ durch ganz spezifische Eigenschaften aus.