"východ" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

východAufgang
východAusgang
východOsten

Beispieltexte mit "východ"

Dálný východFerner Osten
Blízký a Střední východNaher und Mittlerer Osten
Mořské vody Středozemního moře na východ od 5°36′ západní délkyMeeresgewässer des Mittelmeers östlich der Linie 5°36′ West
Prioritní koridor – severojižní propojení plynárenských sítí ve střední, východní a jihovýchodní Evropě („NSI východ – plyn“)Vorrangiger Korridor ‚Nord-Süd-Gasverbindungsleitungen in Mittelosteuropa und Südosteuropa‘ (‚NSI East Gas‘)
Prioritní koridor – severojižní propojení elektrických sítí ve střední, východní a jihovýchodní Evropě („NSI východ – elektřina“)Vorrangiger Korridor ‚Nord-Süd-Stromverbindungsleitungen in Mittelosteuropa und Südosteuropa‘ (‚NSI East Electricity‘)

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

severovýchodnínordöstlich
východoevropskýosteuropäisch
jihovýchodsüdöstlich
východní AfrikaOstafrika
východní AnglieOstengland
východní EvropaMittel- und Osteuropa
východní Midlandsöstliches Mittelengland
východisko řešeníLösungsansatz
jihovýchodní AsieSüdostasien
severovýchod AnglieNordostengland
jihovýchodní AnglieSüdostengland
Jihovýchodní SlovinskoSüdostslowenien
Severovýchodní EstonskoNordostestland
provincie Východní FlandryProvinz Ostflandern
hodnocení východiska řešeníEvaluierung des Lösungsansatzes
Východní Makedonie a ThrákieOstmakedonien und Thrakien
východní obchvat: studie a práceöstliche Umgehung: Studien und Arbeiten
východně podél 31° 27′ severní šířky až do 34° 52′ východní délky;nach Osten auf dem Breitengrad 31° 27′ N bis zum Längengrad 34° 52′ E
na východě: silnice č. 356,im Osten: Straße 356
vztahy mezi Východem a ZápademOst-West-Beziehungen
země střední a východní Evropymittel- und osteuropäische Länder
Společný trh východní a jižní AfrikyGemeinsamer Markt für das östliche und südliche Afrika
Vývoz do jiných zemí jihovýchodní AsieAusfuhrverkäufe in andere Länder in Südostasien
severní a východní hranice pobřeží.“Nördliche und östliche Begrenzung Küstenlinie.“
Carnsore Point jižním směrem, Haulbowline jihovýchodním směremCarnsore Point nach Süden, Haulbowline nach Südosten