"váza" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
vázaVase

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

vázaný prodejVerkaufskontor
Zakládání nevázaných proměnnýchAnlegen von freien Variablen
vytváření nevázaných proměnnýchErzeugung von freien Variablen
Vázanky, motýlky a kravatyKrawatten, Schleifen (z. B. Querbinder) und Krawattenschals
Vázací nebo balicí (zemědělské) motouzy z polyetylenu nebo polypropylenuBinde- oder Pressengarne aus Polyethylen oder Polypropylen
Vázanky, motýlky a kravaty, z hedvábí nebo hedvábného odpadu (kromě pletených nebo háčkovaných)Krawatten, Schleifen (z. B. Querbinder) und Krawattenschals aus Seide, Schappe- oder Bourretteseide (weder gewirkt noch gestrickt)
Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu AgaveBindegarne und Pressengarne für landwirtschaftliche Maschinen, aus Sisal oder anderen Agavefasern
Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů, sítě z textilních materiálů; výrobky z nití, pásků j. n.Konfektionierte Fischernetze; andere konfektionierte und geknüpfte Netze und andere Waren aus Garnen, Bindfäden, Seilen und Tauen
Vázanky, motýlky a kravaty, nepletené ani neháčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vlákenKrawatten, Querbinder und Krawattenschals, andere als aus Gewirken oder Gestricken, aus Wolle, Baumwolle oder synthetischen oder künstlichen Chemiefasern
Vázanky, motýlky a kravaty (kromě výrobků z hedvábí nebo hedvábného odpadu a pletených nebo háčkovaných výrobků)Krawatten, Schleifen (z. B. Querbinder) und Krawattenschals (nicht aus Seide, Schappe-, Bourretteseide oder aus Gewirken oder Gestricken)
Barvivo vázané na DEAE celulosuDurch Phosphorylzellulose gebundene Farbstoffe
Rozsah a povaha vázaných reziduíAusmaß und Art der gebundenen Rückstände
Provázanost a tematické zaměřeníKohärenz und thematische Konzentration
Dobrovolná podpora vázaná na produkciFakultative gekoppelte Stützung
Konzultační postupy pro vázanou pomocKonsultationsverfahren für gebundene entwicklungshilfe
Přidělování účelově vázaných příjmůZweckbestimmung der Einnahmen
Ze žáruvzdorných materiálů, chemicky vázanýchaus feuerfesten Stoffen, chemisch gebunden