"vážný" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

vážnýtriftig

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

rozvážnýbedächtig
Je poskytnutí podpory zaručeno na základě vážných sociálních obtíží?Werden die Beihilfen aus Gründen akuter sozialer Schwierigkeiten gewährt?
Trestná činnost týkající se vozidel může být doprovázena vážnými formami násilí.Kfz-Kriminalität kann mit schweren Formen der Gewalt einhergehen.
Bude poskytnutí podpory v rámci režimu zaručeno na základě vážných sociálních obtíží?Werden im Rahmen der Regelung Beihilfen aus Gründen akuter sozialer Schwierigkeiten gewährt?
Používaný test má být vypovídající a zohledňovat dopady vážných, ale možných scénářů pro případ recese.Der zu verwendende Test ist aussagekräftig und berücksichtigt die Auswirkungen schwerer, aber plausibler Rezessionsszenarios.
Při používání tohoto poměru hmotnosti ploutví k hmotnosti těla dochází k vážným problémům v oblasti kontroly a prosazování pravidel.Bei der Verwendung des Verhältnisses „Flossen zum Körper“ gibt es gravierende Schwierigkeiten der Kontrolle und Durchsetzung.
V důsledku chybného upevnění zavěšovacích prvků nebo jejich zlomení může dojít ke spadnutí břemen s následkem vážných úrazů nebo smrti!Aufgrund einer falsch angebrachten Aufhängung oder dem Bruch derselben, können Lasten herunterfallen und ernsthafte Verletzungen oder den Tod verursachen!