"uvolněný" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

uvolněnýerleichtert
uvolněnýlocker
uvolněnýlose

Beispieltexte mit "uvolněný"

Uvolněný přibližovací spínač v držáku.Näherungsschalter locker in der Halterung.
Bezpečnostní snímač je uvolněný nebo není ve správné poloze.Sicherheitssensor gelockert oder nicht in richtiger Position

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

z prostředků uvolněných ze všeobecného rezervního fondu ECB;aus Mitteln aus dem allgemeinen Reservefonds der EZB;
otevřené uvolněné ochranné dveře nebo otevření uvolněných ochranných dveříSchutztüre ist freigegeben und ist oder wird geöffent
V případě výskytu netěsných míst nebo uvolněných šroubových spojení je stroj nutno ihned odstavitBei Leckagen oder losen Verschraubungen die Maschine sofort stillsetzen
V případě výskytu netěsných míst nebo uvolněných šroubových spojení je zkušební stolici nutno ihned odstavitBei Leckagen oder losen Verschraubungen den Prüfstand sofort stillsetzen.
úplné a transparentní informace o nově uvolněných místech a nabídkách práce s ohledem na měnící se potřeby pracovního trhu.umfassende und transparente Informationen über neue Stellenangebote und Beschäftigungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der sich ändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes.