"ujet" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

ujetentkommen
ujetwegfahren

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

vzdálenost ujetou vozidlem;die vom Fahrzeug zurückgelegte Wegstrecke,
zapisovačem ujeté vzdálenosti,zur Aufzeichnung der zurückgelegten Wegstrecken,
ujetí z místa nehodyFahrerflucht
ujetou vzdálenost a rychlost vozidla;zurückgelegte Wegstrecke und Geschwindigkeit des Fahrzeugs;
Ujetá vzdálenost může být měřena a zaznamenávána buď:Die zurückgelegten Wegstrecken können gezählt und aufgezeichnet werden:
po ujetí vzdálenosti 100 km.nachdem eine Strecke von 100 km zurückgelegt ist.
Teoretická vzdálenost ujetá v cyklu 1,013 kmTheoretisch durchfahrene Strecke je Zyklus 1,013 km
Ve schématu zapojení se orientujete podle označeníDie Zuordnung zum Schaltplan ergibt sich aus der Bezeichnung
nájezd podle palubního počitadla ujetých kilometrů,Stand des Kilometerzählers des Fahrzeugs,
Teoretická vzdálenost ujetá při městském cyklu (m)Theoretisch durchfahrene Strecke je Grund-Stadtfahrzyklus (m)
Aplikace zkušebního cyklu a měření ujeté vzdálenostiDurchführung des Zyklus und Messung der Fahrstrecke
Další závěrné šrouby přimontujete stejným způsobem.Die weiteren Verschlussschrauben auf die gleiche Art und Weise montieren.