"tuk" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
tukFettkörper

Beispieltexte mit "tuk"

rostlinný tukpflanzliches Fett
technický tuktechnisches Fett
živočišný tuktierisches Fett
víceúčelový tukMehrzweckfett
potravinářský tukSpeisefett
tuk v sušině:Fettgehalt in der Trockenmasse:
Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřovýSchweinespeck, -schmalz und -fett, Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen
Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)Wollfett und daraus stammende Fettstoffe (einschließlich Lanolin)
Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschließlich Lanolin
Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu):Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschließlich Lanolin:
mazacím lisem doplňte do maznic vhodný víceúčelový tukan den Schmiernippeln mit einer Fettpresse geeignetes Mehrzweckfett einfüllen
Ostatní sýry, o obsahu vody v látkách neobsahujících tukandere Käse, mit einem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse von
Repelenty (pachové) živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tukRepellent (Geruch) tierischen oder pflanzlichen Ursprungs/Schafsfett
Pokud je na filtrační patroně nalepen vysátý materiál, pak ji omyjte v teplé vodě do max. 80° C s mycím prostředkem rozpouštějícím tuk.Bei Absauggut, das an der Filterpatrone klebt, Filterpatrone in max. 80° C Wasser unter Zugabe eines fettlösenden Reinigungsmittels auswaschen.
vepřový tuk nebo drůbeží tuk čísla 0209;Schweinespeck und Schweinefett und Geflügelfett der Position 0209;
Játra, libové maso a tuk musí být umlety nahrubo.Leber, mageres Fleisch und Fett werden grob zerkleinert.
Do těchto podpoložek patří také tuk zbavený kůže.Zu diesen Unterpositionen gehört auch Schweinespeck, von dem die Schwarte entfernt wurde.
Tkáň část analyzovaného produktu, např. tuk nebo sval.Vertriebsstufe Ort der Probenahme.
kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej (číslo 1804);Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl (Position 1804);
živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku;tierisches Fett, einschließlich Milchfett und Eifett
Mléčné přípravky pro dětskou výživu, neobsahující mléčný tuk atd.Milchzubereitungen für Kinder, kein Milchfett usw. enthaltend

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

tukové mazivoFett
mléčný tukMilchfett
tuky a olejeFette und Öle
tuky kódu KN ex1517;Fette des KN-Codes ex1517,
Tuky (másla, margaríny, oleje apod.)Fette (Butter, Margarine, Öl usw.)
Tuky, oleje a tukové a olejové emulzeFette und Öle sowie Fett- und Ölemulsionen
Tuky a oleje a jejich frakce z mořských savcůFette und Öle sowie deren Fraktionen, von Meeressäugetieren
Tuky lze ohřát a přimíchat do směsi za tepla.Das Fett kann erhitzt und warm mit der Masse vermengt werden.
Tuky a oleje a jejich frakce z ryb a mořských savcůFette und Öle sowie deren Fraktionen, von Fischen oder Meeressäugetieren
tuky složené z rostlinných nebo živočišných výrobků kódů KN ex1517 a ex2106.gemischte pflanzliche und/oder tierische Fette der KN-Codes ex1517 und ex2106.
daň z tuků a olejůVerbraucherabgabe auf Fette
Výroba olejů a tukůHerstellung von Ölen und Fetten (ohne Margarine und ähnliche Nahrungsfette)
Vyjádřeno ve vztahu k tukuAuf den Fettgehalt bezogen.
Margarín a podobné jedlé tukyMargarine und ähnliche Nahrungsfette
1x týdně víceúčelovým tukem1x wöchentlich mit Mehrzweckfett
bez odstranění podkožního tuku.ohne Entfernung von Fettgewebe.
Nealkoholické nápoje obsahující mléčné tukyAlkoholfreie Getränke mit Milchfettgehalt