"tarifní" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
tarifnítariflich

Beispieltexte mit "tarifní"

tarifní zónaTarifzone
tarifní jednáníZollverhandlung
Tarifní zóny jsou většinu času propojeny:Die meiste Zeit über sind die Preisgebiete zugeschaltet:
Tarifní kvóty se nevztahují na volně žijícího lososa a nejsou pro něj přidělovány.Auf Wildlachs finden die Zollkontingente keine Anwendung.
Norské tarifní zóny jsou obecně integrovány se Švédskem.Die norwegischen Preisgebiete sind normalerweise mit Schweden zusammengelegt.
Použití této tarifní kvóty vyžaduje efektivní kontroly konkrétního místa určení dovážených zvířat.Für die Anwendung dieses Zollkontingents ist eine effektive Kontrolle der besonderen Bestimmung der eingeführten Tiere erforderlich.
V tomto dopise je také informace, že podniky mohou uplatňovat odlišný tarifní systém, pokud v této souvislosti podají zvláštní žádost.In diesem Schreiben wird auch betont, dass Unternehmen eine andere Entgeltregelung zugrunde legen können, wenn sie dies beantragen.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

mimotarifní překážkynichttarifäres Handelshemmnis
Pokud jde o odstranění dluhu spojeného s tarifními sazbami za energii a zajištění udržitelnosti systému, jsou nutné další reformy.Um die Energietarifschulden zu begleichen und die langfristige Tragfähigkeit des Systems zu gewährleisten, sind weitere Reformen erforderlich.