"třída" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
třídaKlasse
třídaChaussee
třídaKlassenzimmer

Beispieltexte mit "třída"

Třída komodity.Der Rang des Rohstoffs.
vedoucí třídaFührungsschicht
nižší třídaUnterschicht
střední třídaMittelschicht
dělnická třídaArbeiterschaft
deklasovaná třídaLumpenproletariat
třída A neboli „čerstvá“,Klasse A oder "frisch",
Třída a kategorie nebezpečnostiGefahrenklasse und Gefahrenkategorie
Třída je úměrná významu stanice.Der Rang entspricht der Bedeutung einer Station.
Třída energetické účinnosti ohřevu vody:Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz:
Třída G: bezprostřední bezpečnostní problém.Klasse G: unmittelbares Sicherheitsproblem.
Třída sezonní energetické účinnosti vytápěníKlasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
Třída energetické účinnosti v režimu vytápěníEnergieeffizienzklasse der Heizfunktion
Předmět: Třída 1 – Malá množství.Betrifft: Klasse 1 — Kleine Mengen.
Obecná třída geofyzikálních objektů.Generische Klasse für geophysikalische Objekte.
Funkční skupina a platová třída [1] [2]Funktions- und Besoldungsgruppe [1] [2]
Obecná třída pro množinu geofyzikálních objektů.Generische Klasse für geophysikalische Objektmengen.
Obecná třída podporující hodnotu a procento krajinného pokrytí.Generische Klasse, die Bodenbedeckungswerte und -anteile unterstützt.
Abstraktní základní třída objektů sledování životního prostředí.Eine abstrakte Basisklasse für die Umweltüberwachungsobjekte.
VII Třída účinnosti čištění pro tvrdé podlahy stanovená v souladu s přílohou I;die Hartbodenreinigungsklasse, ermittelt gemäß Anhang I;

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

horní třídaOberschicht
rolnická třídaBauerntum
společenská třídasoziale Schicht
Počet střídačů, spínačůAnzahl der Wechsler, Schliesser
Třída kontaktů dle EN 60 255-23Kontaktklasse nach EN 60 255-23
Třída A. Jsou povoleny jen lety IFR.Klasse A. Es dürfen nur Flüge nach Instrumentenflugregeln durchgeführt werden.
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění soupravyKlasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage
třída energetické účinnosti podle definice v příloze VI;Energieeffizienzklasse gemäß Anhang VI;
Třída energetické účinnosti ohřívače vody při ohřevu vody:Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz von Warmwasserbereitern:
Třída přirozeného odvádění vnitřní vody z půdního profilu.Natürliche interne Entwässerungsklasse des Bodenprofils.
Třída vegetace (typ vegetace) podle místního systému klasifikace.Vegetationsklasse (Vegetationstyp) nach einer lokalen Systematik.
žádná zátěž na střídačiKeine Last am Wechselrichter
pro střídavý a stejnosměrný proudfür Wechsel- und Gleichstrom
s předřazeným usměrňovačem střídavého proudumit vorgebautem Gleichrichter für Wechselstrom
Střídavé vícefázové motory s výkonem > 75 kWMehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von mehr als 75 kW
Stejnosměrný proud/střídavý proud/počet fází: …Gleichstrom/Wechselstrom/Zahl der Phasen: …
střídavého předsednictví Komise a předsednictví Rady,Wechsel des Vorsitzes zwischen Kommission und Ratsvorsitz,
Stejnosměrný/střídavý proud [2] Nehodící se škrtněte.Gleichstrom/Wechselstrom [2] Nichtzutreffendes streichen.