"těsnění" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
těsněníDichtung
těsněníPackung
těsněníDichtungen

Beispieltexte mit "těsnění"

těsnění VitonVitondichtung
těsnění VitonViton-Dichtung
těsnění hřídeleWellendichtung
plochá těsněníFlachdichtungen
kulová těsněníKugeldichtungen
sedlové těsněníSitzdichtung
zvláštní těsněníSonderpackung
ucpávkové těsněníStoffbuchspackung
Vyjmutí starého těsněníEntfernung der alten Packung
Netěsnost těsnění hřídele.Undichtigkeit an der Wellenabdichtung.
těsnění s třecími kroužkyGleitringdichtungen
těsnění dvojité kuželky 3401-603Doppelkegeldichtung
Těsnění používaná v potrubích musí být elektricky vodivá.Dichtungen in Rohrleitungen müssen elektrisch leitend sein.
Těsnění s třecími kroužky v jednočinném nebo dvoučinném provedení (pro zhášecí a blokovací přetlak)Einfach oder doppelt wirkende Gleitringdichtungen (für Quench und Sperrüberdruck)
Těsnění hřídele kluzným kroužkem podle normy DIN 24960 (párování materiálů karbid wolframu/karbid wolframu)Gleitring-Wellenabdichtung gemäß DIN 24960 (Werkstoffpaarung Wolframkarbid/Wolframkarbid)
Zkontrolujte a vyměňte těsněníDichtungen überprüfen und ersetzen
Provedení těsnění, zejména hřídelového těsněníDie Ausführung der Dichtungen, insbesondere der Wellendichtung
Výměna kloubového oleje a kontrola kloubového těsněníGelenköl wechseln und Gelenkabdichtung prüfen
Nedodržení této zásady vede k poškození pístu a pístního těsnění.Bei Nichtbeachtung folgt Schaden an Kolben und Kolbenpackung.
těsnění.Es empfiehlt sich, eine Dichtung zwischen Pumpenflansch und Behälter zu montieren.
těsnění.Vor dem Einschweißen des Ventilgehäuses mit Anschweißenden muß das Ventiloberteil demontiert werden, um eine Beschädigung der Dichtungen zu vermeiden.
radiální kroužky těsnění hřídeleRadialwellendichtringe
Zkontrolujte těsnění a držák filtruFilterdichtung und Filterhalterung überprüfen
Poškození těsnění sedla nebo manžetyBeschädigung der Sitzdichtung oder Manschette
rovný hrdlový nátrubek, těsnění Vitongerader Einschraubstutzen, Viton-Dichtung
Kontrola těsnosti těsnění a jejich polohy a usazeníDichtheit und Sitz von Dichtungen prüfen
pístní těsnění = nitrilová pryž (kruhové těsnění)Kolbendichtungen = Nitritgummi (Lippenringdichtung)
Zkontrolujte opotřebovanost těsnění a případně je vyměňte!Dichtung auf Verschleiß überprüfen und ggf. austauschen!

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Těsnění, kabely, hadice, manžety, konektory, spojky a spínače pneumatické soustavy, hydrauliky, vody, elektrického proudu, palivaDichtungen, Kabel, Schläuche, Manschetten, Stecker, Kupplungen und Schalter für Pneumatik, Hydraulik, Wasser, Elektrik, Kraftstoff
Oválný stavoznak, s těsněnímSchauglas oval, mit Dichtung
škrticí ventil s těsněním z vitonuDrosselventil mit Viton-Dichtung
rovný hrdlový nástrubek s těsněnímgerader Einschraubstutzen mit Dichtung
Poté potrubí opatřete vhodným těsněním.Bringen Sie geeignetes Dichtmaterial an den Rohrleitungen an.
Kovoplastická těsnění; mechanické ucpávkyMetalloplastische Dichtungen; mechanische Dichtungen
Našroubujte zástrčku s vloženým těsněnímStecker mit eingelegter Dichtung aufschrauben
použitelné jsou různé varianty utěsnění hřídelediverse Wellenabdichtungsvarianten einsetzbar