"těleso" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

tělesoGehäuse
tělesoKörper

Beispieltexte mit "těleso"

základní tělesoGrundkörper
Těleso ložiska je uloženo dvojitě pomocí valivých ložisekLagergehäuse ist über Wälzlager doppelt gelagert
Do modulu upínacího zařízení vložte příslušné předvolené tělesoIn die BG-Aufnahme das entsprechende vorgewählte Gehäuse einlegen
Cizí těleso ve strojiFremdkörper in der Maschine
Nárazové těleso musí být vedeno tak, aby se vyloučil významný příčný, svislý nebo rotační pohyb.Der Schlagkörper ist so zu führen, dass jede merkliche Lateral-, Vertikal- oder Schwenkbewegung ausgeschlossen ist.
Vnitrozemské těleso trvale stojaté vody, zpravidla sladké, vyplňující depresi na zemském povrchu, uzavřené přehradou.Stehendes Binnengewässer in einer von einem Damm abgeschlossenen Erdsenke, gewöhnlich mit Süßwasser gefüllt.
Zpevněné seskupení jednoho nebo více zemských materiálů nebo těleso z nediferencované minerální hmoty, případně pevného organického materiálu.Verfestigtes Aggregat aus einem oder mehreren EarthMaterial, einem undifferenzierten Mineralstoffkörper oder aus festem organischem Material.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Relativně méně propustné horninové těleso, které může vystupovat jako bariéra v proudění podzemní vody.Ein undurchlässiger Gesteinskörper oder eine undurchlässige Sedimentschicht, der/die ein Hindernis für die Grundwasserströmung darstellt.