"symbol" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
symbolSymbol

Beispieltexte mit "symbol"

státní symbolStaatssymbol
evropský symboleuropäisches Symbol
symbol Evropské unie;das Symbol der Europäischen Union;
Symbol vmax označuje maximální rychlost.Die Höchstgeschwindigkeit wird mit dem Zeichen vmax bezeichnet.
Symbol hlavní části označování horizontů.Symbol zur Bezeichnung des Haupthorizonts in der Horizontnotation.
Symbol je uvnitř čtverce o délce strany 74 mm.Die Abbildung ist in ein Quadrat von 74x74 mm eingepasst.
Symbol PMR označuje index poměru výkonu k hmotnosti.Das Leistungs-Masse-Verhältnis wird mit dem Zeichen PMR bezeichnet.
Symbol označuje tipy při používání a jiné užitečné informace.Symbol bezeichnen Anwendungstipps und andere nützliche Informationen.
Symbol „km/h“ musí být vyznačen uvnitř tohoto pásma nejméně jedenkrát.Die Abkürzung km/h muss mindestens an einer Stelle des Schreibfeldes erscheinen.
symbol Unie označující chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení;das Unionszeichen zur Angabe der geschützten Ursprungsbezeichnung oder der geschützten geografischen Angabe;
Doporučuje se obecný symbol.Ein gattungsmäßiges Symbol wird empfohlen.
Právo používat grafický symbolRecht auf Verwendung des Logos
Případně zde může být umístěna vnitrostátní značka nebo symbol.Gegebenenfalls kann ein Zeichen oder ein Symbol für den jeweiligen Mitgliedstaat hinzugefügt werden.
Klikněte prosím na symbol [x].Bitte auf das Symbol [x] klicken.
Tento symbol upozorňuje na všeobecná nebezpečí.Dieses Symbol weist auf allgemeine Gefahren hin.
Tento symbol znamená potenciální nebezpečnou situaci.Dieses Symbol bedeutet eine möglicherweise gefährliche Situation.
Tento symbol upozorňuje na všeobecné informace a pokyny.Dieses Symbol macht auf allgemeine Hinweise aufmerksam.
Tento symbol označuje bezprostředně hrozící nebezpečí.Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Tento symbol upozorňuje na vznik potencionálně škodlivé situace.Dieses Symbol kennzeichnet eine möglicherweise schädliche Situation.
Tento symbol znamená potenciální ohrožení života a zdraví osob.Dieses Symbol bedeutet eine möglicherweise drohende Gefahr für das Leben und Gesundheit von Personen.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

používané symbolyverwendete Symbole
informativní symbolyInformationssymbole
doplňkového symbolu:einem zusätzlichen Zeichen:
Výkres symbolu: …;Zeichnung des Symbols: …
Symboly umístěné na strojiSymbole, die an der Maschine angebracht sind
symboly umístěné na stroji varují před možnými ohroženími.die Symbole an der Maschine warnen vor möglichen Gefährdungen.
Symboly v horní části musí být černé na žlutém nebo oranžovém pozadíObere Zeichen schwarz auf gelbem oder orangefarbenem Hintergrund
Symboly a jednotky použité v tomto předpise jsou uvedeny v příloze 1 tohoto předpisu.Die in dieser Regelung verwendeten Symbole und Einheiten sind in Anhang 1 dieser Regelung aufgeführt.
Symbol Pn vyjadřuje číselnou hodnotu maximálního jmenovitého netto výkonu vyjádřenou v kW.Das Zeichen Pn bezeichnet den numerischen Wert der Nennleistung in Kilowatt.
Ochrana označení a symbolůSchutz von Angaben und Zeichen
výstražná upozornění a symbolyWarnhinweise und Symbole
stiskněte tlačítko se symbolem rukyHandtaster drücken
Výstražné symboly za provozu strojeWarnsignale beim Betrieb der Maschine
Výklad symbolů umístěných na strojiErläuterung der an der Maschine angebrachten Symbole
vysvětlení symbolů intervalů údržbySymbolerklärungen für Wartungsintervalle
Upozornění jsou označena symbolem rukyHinweise sind mit einer Hand symbolisiert