"stěna" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
stěnaWand

Beispieltexte mit "stěna"

RK Boční stěna - příčka, opotřebitelná deskaRK Seitenwand Schräge Verschleißplatte
Také zadní stěna řídicího systému je provedena jako odklápěcí deska.Auch die Rückwand der Steuerung ist als klappbare Platte ausgeführt.
Zadní stěna vyhodnocovací elektroniky obsahuje konektory k napojení níže uvedených přístrojů.Die Rückwand der Auswerteelektronik enthält die Steckverbindungen zum Anschluß der im folgenden aufgeführten Geräte.
Pokud se dynamometrická stěna používá, mohou se upínací lišty zvětšit tak, aby v nich mohly být větší montážní otvory pro šrouby.Wenn eine Messdosenwand verwendet wird, können die Befestigungsleisten vergrößert werden, um die oberen Montagelöcher für die Schrauben anzupassen.
Po odpaření směsi se provede zkouška odolnosti vůči odírání tím, že se zadní stěna kartáčuje týmž nylonovým kartáčem jako předtím.Ist die Flüssigkeit verdunstet, so wird die Abriebfestigkeit geprüft, indem die Rückseite nochmals mit derselben Nylonbürste abgebürstet wird.
Jestliže stěna není z betonu, vápenopískových cihel ani jiného podobně pevného materiálu, musí být při upevňování centrály přijata odpovídající opatření.Ist diese nicht aus Beton, Kalksandstein oder ähnlich festem Material, so sind entsprechende Maßnahmen bei der Befestigung zu ergreifen.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

ochr. dvířka přemostěnaSchutztür überbrückt
Stěna, na které je centrála upevněna, musí mít dostatečnou nosnost.Die Wand, an der die Zentrale befestigt wird, muss eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen.
Podpis a razítko (nebo otistěna pečeť)Unterschrift und Stempel (oder gedrucktes Siegel)
ochr. dvířka přemostěna nebo zablokovánaSchütztür verriegelt oder überbrückt
vmontovat do montážní desky (zadní stěna)in Montageplatte (Rückwand) montieren
Osoba, která má být přemístěna, bude mít u sebe:Die zu überstellende Person wird Folgendes besitzen:
Další údaje o osobě, která má být přemístěna:Sonstige Angaben zu der zu überstellenden Person:
Všechna viditelná zobrazení budou umístěna vedle sebeAlle sichtbaren Views werden nebeneinander dargestellt
Ochr. dvířka přemostěna / klíč je zastrčen v automat. režimuSchutztür überbrückt/Schlüssel gesteckt im Automatikmode