"spuštění" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
spuštěníStart

Beispieltexte mit "spuštění"

spuštění provozuBetrieb starten
spuštění výpočtuBerechnung starten
spuštění kalibraceKalibrieren starten
spuštění řetězceStart der Kette
spuštění komunikaceStart Kommunikation
reset spuštěníRücksetzen start
podmínky spuštěníStartbedingungen
spuštění řetězce krokůStart der Schrittkette
spuštění regulace vřeteneStart Regelung Spindel
spuštění indikace výsledkuErgebnisanzeige starten
spuštění krokového režimuSchrittbetrieb starten
spuštění automatického procesuAutomatikablauf starten
čekání na spuštěníwarte auf start
zabránění neočekávanému spuštěníVermeidung von unerwartetem Anlauf
předpoklad spuštění splněnStartvoraussetzung erfüllt
předpoklad spuštění nesplněnStartvoraussetzung nicht erfüllt
spuštění regulace vys. tlakustarte Hochdruck Regelung
spuštění regulace přívod. tlakustarte Zulaufdruckregelung
spuštění vyčkávací rutiny BASSWarteroutine starten BASS
spuštění regulace vypínání vřeteneStart Regelung Spindel aus
spuštění zadávání čísla čerpadlastarte Pumpennummer Eingabe
spuštění kontroly kontinuální dopravystarte Gleichförderungsprüfung
spuštění nastavení vysokotlak. ventilustarte setzen Hochdruck ventil
Proto není možné spuštěníSomit ist kein Start möglich
Před stornem vyčkejte spuštěníwarten auf start für Abbruch
kontrola / splnění podmínek spuštěníStartbedingungen prüfen/herstellen
Kontrola / Splnění podmínek spuštěníStartbedingungen prüfen / herstellen
rampový modul nepřipraven ke spuštěníRampenbaustein ist nicht bereit zum Start
Zobrazení a plnění podmínek spuštěníDie Startbedingungen anzeigen und abarbeiten
V okně menu zkontrolujte podmínky spuštění.Im Menüfenster die Startbedingungen prüfen.
čekání na spuštění rutinyWarte Routine starten
Vyčkejte spuštění sledu krokůwarten auf Start Kette
Ruční spuštění měřicího cykluManueller Start des Messzyklus
Po spuštění počítače v panelu.Nach dem Hochlauf des PanelPCs.
Vyčkejte spuštění kontroly senzorůwarten auf starten der Sensor Überwachung
zelená - předpoklad spuštění splněnGrün - Startvoraussetzung erfüllt
šedá - předpoklad spuštění nesplněn.Grau - Startvoraussetzung nicht erfüllt.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

spuštění regulaceStart Regelung
spuštění kontrolystarte Überwachung
spuštění resetovánístart rücksetzen
před spuštěnímvor Start
spuštění zákl. polohystarte Grundstellung
spuštění regulace proudustarte Stromregelung
spuštění řetězce krokůstarte Schrittkette
spuštění vyčkávací rutinystarte Warte Routine
spuštění vyčkávací rutinystarte Warteroutine
Spuštění zátěže na zemAbsenken der Last auf den Boden
spuštění regulace tlaku zpět. tokustarte Rücklaufdruckregelung
spuštění komunikace tlaku zpět. tokuStart Rücklaufdruck Kommunikation
Spuštění z teplého provozního stavuStart aus warmem Betriebszustand
spuštění svářecího příkazu podle typuSchweißauftrag entsprechend Typ starten
spuštění funkce Interpreter tisku protokolustarte Interpreter für Protokollausdruck
spuštění řetězce kroků Základní polohastarte Schrittkette Grundstellung
kontrola před prvním spuštěnímKontrollen vor dem ersten Start
Dále jako při spuštění zařízeníWeiter bei Anlage Starten
nespuštění rutiny nouzového vypnutíNot-Aus wird nicht ausgelöst
Zpoždění spuštění hašení k varováníVerzögerung der Löschauslösung zur Warnung
Opětovné spuštění po zablokování; - OpravyWiederanlauf nach Blockierung; - Reparaturen
Nebezpečí neočekávaného spuštění a zachycení!Gefahr durch unerwarteten Anlauf und Erfassen!
Předpoklady spuštění jednotlivých provozních režimůStartvoraussetzungen für die einzelnen Betriebsarten