"slovník" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

SlovníkWörterbuch

Beispieltexte mit "slovník"

slovník zkratekAbkürzungswörterbuch
Technický slovníktechnisches Wörterbuch
vícejazyčný slovníkmehrsprachiges Wörterbuch
Technický online slovníktechnisches Online Wörterbuch
Hydrografický slovníkSlovník pojmů souvisejících s ECDISHydrografisches Wörterbuch — „Glossary of ECDIS Related Terms“
Datový slovník prvků může být použit k vytvoření katalogu prvků.Ein Featuredatenbeschreibungsverzeichnis kann zur Entwicklung eines Feature-Katalogs verwendet werden.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Právě hledané překlady ve slovníkuaktuell gesuchte Übersetzungen im Wörterbuch
Tištěné slovníky a encyklopedie, též v pořadačové úpravěWörterbücher und Enzyklopädien, auch in Form von Teilheften,
Jinak mají slova a pojmy svůj běžně používaný (slovníkový) význam.In anderen Fällen haben Ausdrücke und Begriffe die gemeinhin akzeptierte (Wörterbuch-)Bedeutung.