"skrz" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
skrzdurch

Beispieltexte mit "skrz"

trhliny procházející skrz stěnu kotouče v místě třecího mezikruží;Durchgangsriss in einem Reibring;

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

veskrzdurchwegs
schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,6 m (operace skrze stěnu); neboEignung zur Durchdringung der Wand einer Heißen Zelle mit einer Dicke größer/gleich 0,6 m (Durch-die-Wand-Modifikation) oder
Pohledem skrze inspekční otvory je nutno prohlédnout odpadní a zpětná potrubí a podle potřeby je vyčistit.Ab- und Rückluftleitungen müssen durch die Inspektionsöffnungen überprüft und falls erforderlich gereinigt werden.
Zda se motor točí skutečně naznačeným směrem, se dá zkontrolovat pohledem skrze okénko ve dvířkách pro údržbu.Durch das Sichtfenster in der Wartungstür kann kontrolliert werden, ob der Motor tatsächlich in dieser Richtung dreht.
Ze zásobníkového dopravníku jsou tříděné součástky dopravovány řízeně skrze světelnou závoru do stupňovité třídičky.Vom Bunkerband werden die Sortierteile angesteuert über die Lichtschranke zum Stufensortierer gefördert.