"schvalovat" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
schvalovatzustimmen

Beispieltexte mit "schvalovat"

schvalovat nevýznamné změny typového návrhu a nevýznamné opravy;geringfügige Änderungen gegenüber einer Musterbauart und geringfügige Reparaturen zu genehmigen,
schvalovat nevýznamné změny typového osvědčení a nevýznamné opravy;“;geringfügige Änderungen gegenüber einer Musterzulassung und geringfügige Reparaturen zu genehmigen,“.
V případě MSP nemusí plán restrukturalizace schvalovat úřad.Umstrukturierungspläne für KMU bedürfen nicht der Genehmigung der Überwachungsbehörde.
Úřad bude i nadále schvalovat zejména regionální podpory a podpory na ochranu životního prostředí podle příslušných pokynů.Insbesondere wird die Überwachungsbehörde weiterhin Regional- und Umweltschutzbeihilfen nach den jeweiligen Leitlinien genehmigen.