"rozpětí" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
rozpětíSpannweite

Beispieltexte mit "rozpětí"

rozpětí sazbyMargentarif
cenové rozpětíPreisspanne
obchodní rozpětíHandelsspanne
Rozpětí bodu tání kyseliny sorbovéSchmelzbereich für Sorbinsäure
Rozpětí pro nepředvídané událostiSpielraum für unvorhergesehene Ausgaben
Rozpětí bodu tání kyseliny benzoovéSchmelzbereich für Benzoesäure
Rozpětí subvence pro žadatele podle tohoto režimu bylo 3,3 %.Die Subventionsspanne für den Antragsteller im Rahmen dieser Regelung betrug 3,3 %.
Rozpětí pro odstranění újmy bylo proto vypočítáno znovu na tomto základě.Auf dieser Grundlage wurde die Schadensbeseitigungsschwelle neu berechnet.
Rozsah skutečného dumpingového rozpětíHöhe der tatsächlichen Dumpingspanne
Aktivum k přijatému protiplnění ve formě přebytkového rozpětíVermögenswert für die in Form einer Überschussspanne erhaltene Gegenleistung
Toto průměrné cenové pásmo má jako takové charakter směrného rozpětí.Dieser durchschnittliche Vergütungskorridor als solcher hat Richtwertcharakter.
Tato chyba byla napravena a vedla k mírnému snížení dumpingových rozpětí.Dieser Fehler wurde korrigiert, wodurch sich die Dumpingspannen leicht erhöhten.
Proto nebylo možné dosáhnout závěru o rozsahu skutečného dumpingového rozpětí.Daher konnte zu der Höhe der tatsächlichen Dumpingspanne keine Schlussfolgerung gezogen werden.
Je-li to nezbytné, mohou být tyto finanční příděly vyjádřeny v podobě rozpětí.Die Mittelzuweisungen können erforderlichenfalls in Form einer Spanne angegeben werden.
Proto byly sazby vyrovnávacího cla stanoveny porovnáním rozpětí újmy a subvenčních rozpětí.Die Ausgleichszollsätze wurden durch einen Vergleich der Schadensspannen mit den Subventionsspannen ermittelt.
Celkové rozpětí pro platbyGesamtspielraum für Zahlungen
Referenční nebo seřizovací rozpětí (1)Bezugs- und/oder Einstellbereiche (1)
Průměr nadměrného rozpětí za tři měsíceDreimonatsdurchschnitt des Zinsüberschusses
Dumpingové rozpětí u prošetřovaných společnostíDumpingspanne für die untersuchten Unternehmen
Dumpingové rozpětí u nespolupracujících společnostíDumpingspanne für nicht mitarbeitende Unternehmen
Rozladěná časová rozpětí / nastavení na časových reléZeitspannen/Zeiteinstellungen an den Zeitrelais verstellt
Dumpingové rozpětí pro spolupracující vyvážející výrobceDumpingspanne der mitarbeitenden ausführenden Hersteller

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Společnosti s individuálním dumpingovým rozpětímUnternehmen mit individueller Dumpingspanne
předpokládaný počet účastníků nebo jeho rozpětí;voraussichtliche Zahl der Teilnehmer oder Marge
Zaplacená cena nebo rozpětí zaplacených cen (maximum/minimum).Gezahlter Preis oder Preisspanne (Minimum/Maximum).
Všechny ostatní společnosti (celostátní dumpingové rozpětí)Alle übrigen Unternehmen (landesweite Dumpingspanne)
Nově vypočítané rozpětí cenového podbízení činí 11,7 %.Die neuberechnete Preisunterbietungsspanne beträgt 11,7 %.
Nově vypočítané celostátní subvenční rozpětí činí 3,72 %.Die neuberechnete landesweite Subventionsspanne beträgt 3,72 %.
Všechna dumpingová rozpětí jsou podstatně vyšší než nepatrná.Alle Dumpingspannen liegen deutlich oberhalb der Geringfügigkeitsschwelle.