"reference" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
referenceReferenzen

Beispieltexte mit "reference"

Zdrojová reference dolu.Die Quellenangabe für das Bergwerk.
Reference ke směrnicím a originální dokumentaciReferenzen zu Richtlinien und Originaldokumentationen
Reference klienta (jméno výrobce, případně zplnomocněného zástupce)Kunde (Name des Herstellers und ggf. seines Bevollmächtigten)
Reference dočasného povolení má stejnou strukturu jako číslo hospodářského subjektu pro účely spotřební daně/reference daňového skladu.Die Verbrauchsteuernummer Einzelfallermächtigung hat dieselbe Struktur wie die Verbrauchsteuernummer Wirtschaftsbeteiligter/Verbrauchsteuernummer Steuerlager
Uvolnění všech příkazů téže referenceFreigabe aller Aufträge einer Referenz
Pokud daný příkaz patří k určitému číslu reference, pak se rezervují postupně jeden za druhým všechny příkazy k vyskladnění tohoto čísla reference.Falls der Auftrag zu einer Referenznummer gehört, werden alle Auslageraufträge dieser Referenznummer nacheinander reserviert.
Seznam kódů 2: Reference dočasného povoleníCodeliste 2: Bezugsnummer Einzelfallermächtigung
První úroveň klasifikace World Reference Base for Soil Resources.Erste Ebene der Klassifizierung der World Reference Base for Soil Resources.
Číselník možných kvalifikátorů World Reference Base for Soil Resources.Codeliste der möglichen Qualifier der World Reference Base for Soil Resources.
Tato stanoviska poslouží jako reference v případě rozporných stanovisek.Diese Stellungnahmen sind bei divergierenden Meinungen als Referenz heranzuziehen.
Snímač nouzového zastavení odblokujte, potvrďte ho reset a proveďte nastavení reference stroje.Entsprechend entriegeln,, mit reset quittieren und Anlage referenzieren.
minimální vizuální reference požadovaná ve výšce rozhodnutí (DH) a v minimální nadmořské výšce pro klesání (MDA);C. die Sichtmerkmale, die bei Erreichen der Entscheidungshöhe und Sinkflugmindesthöhe mindestens gegeben sein müssen,
poskytnutím prvku metadat Časová reference pro každý prostorový objekt prostřednictvím atributu metadat typu prostorového objektu ElevationGridCoverage,durch Bereitstellung des Metadatenelements Zeitbezug für jedes Geo-Objekt mithilfe des Metadaten-Attributs der Objektart ElevationGridCoverage,

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

preferenceVorlieben
všeobecné preferenceallgemeine Präferenzen
preference SpolečenstvíGemeinschaftspräferenz
Externí odkaz (ExternalReference)Externe Referenz (ExternalReference)
Referenční kód druhu (ReferenceSpeciesCodeValue)Artencode nach Referenzlisten (ReferenceSpeciesCodeValue)
Referenční systém druhu (ReferenceSpeciesSchemeValue)Artensystematik nach Referenzlisten (ReferenceSpeciesSchemeValue)
Časová reference, která doplňuje definici povolení.Zeitangabe zur Ergänzung der Definition der Zulassung.
Synchronizovaná výhybka vykoná “nájezd do reference”.Die Synchroweiche führt dann ihre “Referenzfahrt” durch.
Vědecký název použitý ve schváleném ReferenceSpeciesSchemeDer im genehmigten ReferenceSpeciesScheme verwendete wissenschaftliche Name.
Kód referenčního typu stanoviště (ReferenceHabitatTypeCodeValue)Code des Lebensraumtyps nach der Referenzsystematik (ReferenceHabitatTypeCodeValue)
Referenční systém typu stanoviště (ReferenceHabitatTypeSchemeValue)Referenzsystematik der Lebensraumtypen (ReferenceHabitatTypeSchemeValue)