"program" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

programProgramm

Beispieltexte mit "program"

program EUEU-Programm
program pomociHilfsprogramm
program EurekaEureka
program schůzeTagesordnung
Program tvoří:Das Programm besteht aus:
akční programAktionsprogramm
procesní programAblaufprogramm
politický programpolitisches Programm
vzdělávací programUnterrichtsprogramm
bezpečnostní programSicherheitsprogramm
Program se načítá...Programm wird geladen ...
Program POSEI obnáší:Ein POSEI-Programm umfasst
Program Kultura (2007–2013)Programm „Kultur“ (2007-2013)
Program rozdílového výcviku:Das Programm der Unterschiedsschulung
Vytvoří nový programErstellt ein neues Programm
Světový potravinový programWelternährungsprogramm
Rozvojový program OSNEntwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
dílčí program MEDIA;einem Unterprogramm MEDIA,
dílčí program Kultura;einem Unterprogramm Kultur,
legislativní program (EU)Gesetzgebungsprogramm (EU)
integrovaný program rozvojeintegriertes Entwicklungsprogramm
Program China World Top BrandProgramm "China World Top Brand"
Program přispívá k dosažení:Das Programm trägt bei zur Erreichung:
Program auditu a četnost auditůProgramm für die Umweltbetriebsprüfung und Häufigkeit der Prüfungen
Program má tyto operační cíle:Mit dem Programm werden die folgenden operativen Ziele verfolgt:
Program OSN pro životní prostředíUmweltprogramm der Vereinten Nationen
Program jednání plenárního zasedáníTagesordnung für die Plenartagung
Program alternativního výcviku a kvalifikacíAlternatives Schulungs- und Qualifizierungsprogramm
Otevře nový procesní programÖffnet ein neues Ablaufprogramm
Spustí zvolený připojovací programStartet das ausgewählte Fügeprogamm
Zastaví zvolený připojovací programStoppt das ausgewählte Fügeprogamm
Podporuje jaderný a raketový program.Unterstützt das Nuklear- und das Flugkörperprogramm.
Musí k nim být přiložen revidovaný program.Begleitet werden sie von dem überarbeiteten Programm.
Podílí se na pořizování vybavení pro jaderný program.Ist an der Beschaffung von Ausrüstung für das Nuklearprogramm beteiligt.
platy smluvních veterinárních lékařů speciálně najatých pro tento program.der Honorare von Tierärzten, mit denen speziell für dieses Programm ein Vertrag abgeschlossen wurde.
kontrolní program bude zrušenPrüfprogramm wird abgebrochen
zvláštní program byl zrušenSonderprogramm wurde abgebrochen
vytvoří účinný program oprav;hat ein effektives Mängelbeseitigungsprogramm zu erstellen,
Integrovaný program pro Středomoříintegriertes Programm für die Mittelmeergebiete
Demonstrační program „Golden Sun“Das Demonstrationsprogramm Golden Sun
Zkušební program s konstantním momentemPrüfprogramm mit konstantem Bremsmoment
Zkušební program při konstantním tlakuPrüfprogramm mit konstantem Druck

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

programová paměťProgrammspeicher
programovací jazykProgrammiersprache
programová produkceProgrammindustrie
programované vyučováníautomatisierter Unterricht
programové rozpočtováníBudgeting-System
volební programWahlprogramm
vládní programRegierungsprogramm
výzkumný programForschungsprogramm
operativní programoperationelles Programm
audiovizuální programaudiovisuelles Programm
Obsah programůInhalt der Programme
výběr programuProgrammauswahl
Změny programůÄnderung der Programme
Příprava programůErstellung der Programme
Monitorování programůBegleitung der programme
vyvolán neznámý podprogramAufruf eines unbekannten Unterprogrammes
volný pohyb programůfreie Verbreitung von Programmen
provedení kontrolního programuPrüfprogramm ausführen
Použitím programovacích prvkůMittels des Einsatzes der folgenden Programmierelementen
spouštění servisních programůStarten von Service - Programmen
přenosný programovací přístrojProgrammierhandgerät
programy a fondy OSNProgramme und Fonds der VN
Programy pro rozvoj venkovaProgramme zur Entwicklung des ländlichen Raums
Programy podpory v odvětví vínaStützungsprogramme im weinsektor
Programu COSME se mohou účastnit:Das COSME-Programm steht folgenden Ländern zur Teilnahme offen:
Programování, provádění a kontrolaProgrammplanung, Durchführung und Kontrolle
Program provádějí důsledně tyto subjekty:Das Programm wird in einheitlicher Weise von folgenden Stellen durchgeführt:
program zjišťuje nejvhodnější pevné délky profilůdas Programm ermittelt die günstigsten Fixlängen der Profile
Uvedení druhu dotyčné materiální deprivace, jíž se týká operační programAngabe der Form(en) materieller Entbehrung, die für das operationelle Programm (OP) ausgewählt wurde(n);
Akce v rámci programuMaßnahmen des Programms
Délka a rozsah programůLaufzeit der Programme
Podprogram pro oblast klimatuDas Teilprogramm „Klimapolitik“
Hodnocení během programového obdobíEvaluierung im Programmplanungszeitraum
Otevře existující programové souboryÖffnet bereits bestehende Programmdateien
dokončení zvlášt. programu PřestrojeníSonderprogramm Umrüsten beenden
Vymazání zvolených programů UpozorněníLöschen von ausgewählten Programmen Hinweis