"použit" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

použitgebraucht

Beispieltexte mit "použit"

použit v již schváleném subsystému abereits in einem zugelassenen Teilsystem verwendet wird und
Vstupní parametr není použitEingangsparameter ist nicht verwendet
Výstupní parametr není použitAusgangsparameter ist nicht verwendet
Tato hodnota definuje, který celoevropský systém klasifikace typů stanovišť byl použit.Dieser Wert gibt an, welche europaweite Systematik für Lebensräume verwendet wurde.
Veřejná zakázka nebyla součástí žádného dovozu z ČLR, který byl při výpočtech použit.Bei keiner der für die Berechnungen verwendeten Einfuhren aus der VR China fand ein öffentliches Ausschreibungsverfahren statt.
byl použit dynamický nákupní systém.ein dynamisches Beschaffungssystem zum Einsatz gekommen ist.
Byl použit směnný kurz 1 EUR = 5,95 FIM.Zum Wechselkurs von 1 EUR = 5,95 FIM.
Originál vlevo může být použit pro reprodukci.Das Original links kann als Vorlage verwendet werden.
Se souhlasem výrobce může být použit následující způsob.Mit Zustimmung des Herstellers kann folgendes Verfahren angewandt werden:
Může být použit zjednodušený kód partnerské země „QV“.Der vereinfachte Partnerlandcode „QV“ kann verwendet werden.
Je bezpodmínečně nutné, aby byl použit černobílý fotopapír.Es ist unbedingt darauf zu achten, dass ein schwarz/weiß Fotopapier verwendet wird.
Dále může být použit zjednodušený kód partnerské země „QR“.Ferner kann der vereinfachte Partnerlandcode „QR“ verwendet werden.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

použitíAnwendung
použitíVerwendung
použitelnostAnwendbarkeit
použitý olejAltöl
použití pomociVerwendung der Hilfe
použité zkratkyAbkürzungen
použité zbožíGebrauchtgegenstand
oblasti použitíEinsatzgebiete
příklady použitíAnwendungsbeispiele
příklady použitíBeispiele für Anwendungen
zvláštní použití;die Verwendung zu einem besonderen Zweck;
Použití příspěvku UnieVerwendung des Unionsbeitrags
použití výpočetní technikyInformatikanwendung
použití vepřových škvarkůVerwendung von Schweinegrieben
Použitím programovacích prvkůMittels des Einsatzes der folgenden Programmierelementen
Použitelnost horizontálních předpisůAnwendbarkeit horizontaler Vorschriften
Termín zahrnuje použití:Darunter fällt die Verwendung von:
Návod k použití dokumentaceAnweisung zur Benutzung der Dokumentation
Skladování (je-li použitelné)Lagerung (falls zutreffend)
Uschovejte k dalšímu použití.Für weitere Verwendung aufbewahren.
Okamžitě použitelná opatřeníUnmittelbar geltende Maßnahmen
Použitelná celní sazba [1]Geltender Zollsatz [1]
použití k určenému účelubestimmungsgemäße Verwendung
použití pro stanovené účelybestimmungsgemässe Verwendung
Použití pravidel státní podporyAnwendung des Beihilfenrechts
Použití veličin jako proměnnýchGrößen als Variablen nutzen
použité metody statistické analýzy,verwendete statistische Analysemethode(n);
Použitelné vnitrostátní právní předpisyAnwendbares nationales Recht
Informace o použité receptuřeInformation über verwendete Rezeptur
Uschovejte k budoucímu použití!Zur weiteren Verwendung aufbewahren!
čerpadlo použitého oleje pracujeAltölpumpe läuft
Případná omezení použití: …Gegebenenfalls Nutzungsbeschränkungen: …
Upřesněte použitou míru podpory: …Angewandte Beihilfeintensität: …
Funkce / použití odpovídající určeníFunktionsweise / Bestimmungsgemäße Verwendung
Pravděpodobně použita chybná struktura.Vermutlich falsche Struktur verwendet.