"polohování" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

polohováníPositionieren

Beispieltexte mit "polohování"

Je možno zadat také vypínací prahovou sílu, která by se při ručním polohování neměla překročit.Es kann eine Kraftabschaltschwelle vorgegeben werden, die beim manuellen Positionieren nicht überschritten werden soll.
Připojovací jednotka je určena výhradně k vtlačování, připojování, zatemování nebo přesnému polohování součástí.Die Fügeeinheit ist ausschließlich zum Eindrücken, Fügen, Verstemmen oder für eine genaue Teilepositionierung bestimmt.
Na základě příkazu polohování se připojovací jednotka pohybuje absolutně do určité zadané polohy, anebo svou polohu změní relativně vzhledem k okamžité poloze o určitou zadanou dráhu.Der Befehl Positionieren bewegt die Fügeeinheit absolut auf eine vorgebene Position oder positioniert relativ zur aktuellen Lage um eine vorgegebene Wegstrecke.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Tyto parametry mají vliv pouze na polohování, nikoliv na pojezd do základní polohy.Diese Parameter haben nur Einfluss auf das Positionieren, nicht auf die Grundstellungsfahrt.