"poloha" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
polohaLage

Beispieltexte mit "poloha"

poloha stopařeTrackerposition
poloha nástrojeWerkzeugposition
koncová polohaEndposition
čekací polohaWarteposition
výchozí polohaAusgangsposition
výchozí polohaAusgangsstellung
Poloha sídla orgánu.Lage des Behördensitzes.
poloha pevného zábradlíPosition festes Geländer
poloha hlavního vypínačeLage des Hauptschalters
Poloha zkušebního místa.Lage der Prüfstrecke;
poloha teleskopického zábradlíPosition Teleskop-Geländer
pohyb pracovní polohaBewegung Arbeitsstellung
pohyb výchozí polohaBewegung Ausgangsstellung
vypínací připojovací polohaFügeabschaltposition
horizontální montážní polohaEinbaulage liegend
počáteční připojovací polohaFügestartposition
základní poloha existujeGrundstellung vorhanden
Zeměpisná poloha podnikuStandort des Betriebs
Poloha a označení pojistekLage und Kennzeichnung von Sicherungen
Poloha opěradel předních sedadelStellung der Rückenlehnen der Vordersitze
Poloha vozidla vzhledem k bariéřeAusrichtung des Fahrzeugs in Bezug auf die Barriere
Poloha ručního ventilu je snímánaDie Stellung des Handventils ist abgefragt
Poloha měřicích a kontrolních místPosition von Prüf- und Messstellen
Poloha motorů je uvedena v plánu mazání.Die Lage der Motoren ist dem Schmierplan zu entnehmen.
Poloha nitkového kříže se ukládá v souboru procesu.Die Position dieses Fadenkreuzes wird mit in der Prozeßdatei gespeichert.
vytváří se základní polohaGrundstellung wird hergestellt
spolehlivě hlídaná koncová polohaSicher überwachte Endlage
spuštění řetězce kroků Základní polohastarte Schrittkette Grundstellung
vertikální nebo závěsná montážní polohaEinbaulage stehend oder hängend
čekejte, dokud nebude vytvořena základní polohawarten bis Grundstellung hergestellt
Do funkce byla nastavena chybná předchozí polohaFalsche Vorposition wurde in die Funktion gesetzt
Upínací jednotka dole --- Nebyla dosažena koncová polohaClamping unten --- Endlage nicht erreicht
stav a poloha aktiva aZustand und Standort des Vermögenswerts; und
Pracovní poloha zvoleného pohybuArbeitsstellung der ausgewählten Bewegung
Výchozí poloha zvoleného pohybuAusgangsstellung der ausgewählten Bewegung
Aktuální poloha ovládání oknaAktuelle Position der Fenstersteuerung
Vtlač. poloha připojení k blokuEinpressposition Fügen auf Block
Okamžitá poloha (interní kodér)Aktuelle Position (interner Encoder)
Zeměpisná poloha zemědělského podnikuGeografische Lage des Betriebs

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Poloha buňky souřadnicové sítě v souřadnicové síti.Die Position einer Gitterzelle in einem Gitter.
Poloha těsnění s kluzným kroužkem zaručuje dobré možnosti čištěníPosition der Gleitringdichtung garantiert eine gute Reinigbarkeit
Poloha, ve které se přechází z dané rychlosti na připojovací rychlost.Position bei der von der Geschwindigkeit zur Fügegeschwindigkeit übergegangen wird.
poloha antény ve vozidle, charakteristické podmínky pro instalaci a/nebo použitíAntennenstellung am Fahrzeug, besondere Installations- und Gebrauchsvoraussetzungen
Poloha zvedacího stolu je snímána dvěma induktivními přibližovacími spínači.Die Position de Hubtisches wird mit 2 induktiven Näherungsschaltern abgefragt.
Poloha a vzájemné umístění označení v uvedených příkladech nejsou závazné.Die in den Beispielen dargestellte Lage und die Reihenfolge der Kennzeichnungen sind nicht verbindlich.
Poloha (externí dráha), ve které připojovací jednotka začne snižovat připojovací rychlostPosition (externer Weg), bei der die Fügeeinheit die Fügegeschwindigkeit reduziert
Upínací jednotka 1 dole --- Nebyla dosažena koncová polohaSpanneinheit 1 unten --- Endlage nicht erreicht
Upínací jednotka 1.0 nahoře --- Nebyla dosažena koncová polohaSpanneinheit 1.0 oben --- Endlage nicht erreicht
Předpokladem je jednostavový magnetický plovák (axiálně zmagnetizovaná polohaVorraussetzung ist ein monostabiler Magnetschwebekörper (axial magnetisiert Einbaulage
Kontakt zůstane sepnutý tak dlouho, dokud se bude magnetický plovák (axiálně zmagnetizovaná polohaDer Kontakt bleibt geschlossen, solange sich der Magnetschwebekörper (axial magnetisiert Einbaulage
Koncový spínač 1 poloha obrobkuEndschalter 1 Position Werkstück
Skener vlevo --- Koncová poloha nedosaženaScanner links --- Endlage nicht erreicht
Počáteční poloha sniž. rychl. (externí)Startposition Geschw. Red. (extern)
Překročena max. poloha analogového senzoruMax. Position analoger Sensor überschritten
Skener vpravo --- Koncová poloha nedosaženaScanner rechts --- Endlage nicht erreicht
Clona zavřená --- koncová poloha nedosaženaShutter geschlossen --- Endlage nicht erreicht
Otevřít clonu --- koncová poloha nedosaženaShutter offen --- Endlage nicht erreicht