"podobný" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

podobnýgleichartig

Beispieltexte mit "podobný"

Podobný názor vyslovil dovozce s výrobními zájmy v Číně.Ein Einführer mit Produktion in China äußerte eine ähnliche Auffassung.
Je nutno získat profil GC podobný jako na obrázku.Es muss ein ähnliches GC-Profil wie in Abbildung 2 erreicht werden.
odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží nebo kožekSchnitzel und ähnliche Abfälle roher Häute oder Felle
Objeví se podobný dialog jako při načítání typové datové věty.Es erscheint ein Dialog wie zum Laden eines Typdatensatzes.
Šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží nebo kožekFlechsen und Sehnen; Schnitzel und ähnliche Abfälle roher Häute oder Felle
odřezky nebo podobný odpad surových kůží nebo kožek (číslo 0511);Schnitzel und ähnliche Abfälle roher Häute oder Felle (Position 0511);
Proto je tento případ podobný výše popsanému případu realizace záruky.Dieser Fall ähnelt der vorstehend beschriebenen Sicherungsübereignung.
Ve skutečnosti byl zjištěn velmi podobný vývoj jako při původním šetření.Die Entwicklungen sind der Untersuchung zufolge de facto sehr ähnlich wie in der Ausgangsuntersuchung.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

nepravděpodobnýunwahrscheinlich
Celkové příjmy z daní a sociálních příspěvků po odečtení vyměřených, jejichž výběr je však nepravděpodobnýGesamteinnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen nach Abzug der veranlagten Beträge, deren Einziehung unwahrscheinlich ist
Celkové příjmy z daní a čistých sociálních příspěvků (včetně imputovaných sociálních příspěvků) po odečtení vyměřených, jejichž výběr je však nepravděpodobnýGesamteinnahmen aus Steuern und Nettosozialbeiträgen (einschließlich unterstellten Sozialbeiträgen) nach Abzug der veranlagten Beträge, deren Einziehung unwahrscheinlich ist
Výroba ocelových sudů a podobných nádobHerstellung von Fässern, Trommeln, Dosen, Eimern und ähnlichen Behältern aus Metall
Výroba margarínu a podobných jedlých tukůHerstellung von Margarine und ähnlichen Nahrungsfetten
Výrobky z asfaltu nebo podobných materiálůWaren aus Asphalt oder aus ähnlichen Stoffen
s dnem podobným elipse stlačené uprostřed,einer Grundfläche, die einer im Bauch gestauchten Ellipse ähnelt,
o medailích a žetonech podobných euromincímüber Medaillen und Münzstücke mit ähnlichen Merkmalen wie Euro-Münzen
Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů)Pfirsiche (einschließlich Nektarinen und andere Hybriden)
Mandarinky (včetně klementinek a podobných hybridů)Mandarinen (einschließlich Clementinen und andere Hybriden)