"podnik" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
podnikUnternehmen

Beispieltexte mit "podnik"

podnik služebDienstleistungsunternehmen
podnik jednotlivceEinzelunternehmen
odbytový podnikHandelsunternehmen
dopravní podnikTransportunternehmen
evropský podnikeuropäisches Unternehmen
společný podnikgemeinsames Unternehmen
zahraniční podnikausländisches Unternehmen
podnik v potížíchUnternehmen in Schwierigkeiten
středně velký podnikmittleres Unternehmen
malý zemědělský podniklandwirtschaftlicher Kleinbetrieb
velký zemědělský podniklandwirtschaftlicher Großbetrieb
obecně prospěšný podnikgemeinnütziges Unternehmen
střední zemědělský podniklandwirtschaftlicher Mittelbetrieb
na podnik ročněje Betrieb und Jahr
společný podnik (Euratom)gemeinsames Unternehmen (EAG)
Podnik vlastní příslušná společnost.Das Unternehmen ist Eigentümer des Betriebs.
Podnik nepoužívá ekologické výrobní metody.Der Betrieb wendet keine ökologischen Produktionsverfahren an.
Podnik vyrábějící stroj (výrobce / distributor)Maschinenherstellendes Unternehmen (Hersteller / Inverkehrbringer)
Podnik právě přechází na ekologické výrobní metody.Der Betrieb stellt auf ökologische Produktionsverfahren um.
Podnik používá jak ekologické výrobní metody, tak i jiné výrobní metody.Der Betrieb wendet sowohl ökologische als auch sonstige Produktionsverfahren an.
Podnik pro všechny své produkty používá výhradně ekologické výrobní metody.Der Betrieb wendet für alle seine Erzeugnisse ausschließlich ökologische Produktionsverfahren an.
podnik pomocných služeb zahrnutý do konsolidované finanční situace dané instituce;einen in die konsolidierte Finanzlage eines Instituts einbezogenen Anbieter von Nebendienstleistungen,
Tuto část vyplňuje podnikVom Unternehmen auszufüllender Teil
Vybudování terminologické databáze specifické pro určitý podnik.Aufbau einer unternehmensspezifischen Terminologiedatenbank.
kapitálově náročné projekty, které uskutečňuje společný podnik.vom Gemeinschaftsunternehmen durchgeführten kapitalintensiven Projekten;
Pak se má za to, že tato hospodářská entita představuje dotyčný podnik.Diese wirtschaftliche Einheit wird dann als das fragliche Unternehmen betrachtet.
náklady na služby kontrolního správce hradí společnost NEC a společný podnik.Die Kosten für die Leistungen des Überwachungstreuhänders übernehmen NEC und das JV.
Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnikZahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um für das Unternehmen neue Produkte zu entwickeln
Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnikZahl der Unternehmen, die unterstützt werden, um Produkte, die für das Unternehmen eine Neuheit darstellen, einzuführen
Odkdy je podnik činný?Seit wann ist das Unternehmen tätig?
F205: podnik ve znevýhodněné oblastiF205: Betrieb in einem benachteiligten Gebiet
skupina Mateřský podnik a jeho dceřiné podniky.Konzern Ein Mutterunternehmen und seine Tochterunternehmen.
Společný podnik s německým a maltským podílem.Jointventure mit deutscher und maltesischer Beteiligung.
přeprava pro podnik prováděná pracovníky podniku,Beförderung für den Betrieb und durch die Arbeitskräfte des Betriebs;
Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)Gemeinsames Unternehmen „Brennstoffzellen und Wasserstoff“ (FCH)
Nevyužito (pokud podnik nemá žádný zavlažovací systém)Entfällt (Betrieb verfügt über kein Bewässerungssystem)

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

podnikatelUnternehmer
podnikavostUnternehmergeist
mikropodnikKleinstunternehmen
podnikavostUnternehmungslust
podniková radaBetriebsrat
podnikový auditRechnungsprüfung
podnikové vedeníUnternehmensführung
podnikový výzkuminnerbetriebliche Forschung
podniková politikaUnternehmenspolitik
velký podnikGroßunternehmen
rodinný podnikFamilienunternehmen
modelový podniklandwirtschaftlicher Musterbetrieb
průmyslový podnikIndustrieunternehmen
zemědělský podniklandwirtschaftlicher Betrieb
fúze podnikůFusion von Unternehmen
správa podnikuBetriebswirtschaft
velikost podnikuUnternehmensgröße
podpora podnikáníUnternehmensbeihilfe
mezipodniková spoluprácezwischenbetriebliche Zusammenarbeit
podnikový rezervní fondBetriebsrücklage
podniku vyrábějícího cukreines Zucker erzeugenden Unternehmens,
evropský společný podnikeuropäisches Gemeinschaftsunternehmen
hlavní vedení podnikuhöhere Führungskraft
rozvojový plán podnikuAgrarentwicklungsplan
sdružení zemědělských podnikůZusammenschluss in der Landwirtschaft
účtování vnitropodnikových cenTransferpreis
sdružené maloobchodní podnikáníangegliederter Handel
PODNIKY A INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTUNTERNEHMEN UND DIE INFORMATIONSGESELLSCHAFT
Podnikové ratingy (počet ratingů)Unternehmensratings (Anzahl der Ratings)
Podnikové výkazy a účetní údajeBetriebsbogen und Buchführungsdaten
Podnikatelská činnost cílové společnostiGeschäftstätigkeit des Zielunternehmens
Podnikatel neodpovídá za běžné opotřebení.Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
Podnikatelský důchod za celkové hospodářstvíUnternehmensgewinn der Volkswirtschaft
podniky, které vyrábějí hydroelektrickou energii,Unternehmen, die Strom aus Wasserkraft erzeugen,
malé a střední podnikykleine und mittlere Unternehmen
IFRS 3 Podnikové kombinaceIFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse
Obsah zprávy vedení podnikuInhalt des Lageberichts
I. Nové podnikatelské koncepceI. Neue Unternehmenskonzepte
Středisko pro rozvoj podnikáníZentrum für Unternehmensentwicklung
Náklady revize hradí podnikatel.Die Aufwendungen der Revision gehen zu Lasten des Unternehmers.
Systémy DPH využívané podnikemMwSt-System des Betriebs