"podle" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

podlegemäß
podleniederträchtig

Beispieltexte mit "podle"

Podle přítomnosti.entsprechend der Anbringung.
podle hmotnosti štěrkubezogen auf die Masse der Zuschlagstoffe
podle rozhodnutí výrobcenach Wahl des Herstellers
Podle belgických orgánů.Nach Angaben der belgischen Behörden.
podle uspořádání zkouškyje nach Prüfungsanordnung
obchod podle zemíHandel nach Ländern
označení podle DINDIN-Bezeichnung
obchod podle výrobkůHandel nach Erzeugnissen
vymezení podle číslaAufgliederung des Zolltarifs
rozdělení podle věkuAltersgliederung
podle funkcí – ročníAusgaben des Staates nach Aufgabenbereichen — jährlich
Podle hlavního oboru vědyNach großem Wissenschaftszweig
podle celkové hmotnosti směsibezogen auf Gesamtmasse der Mischung
podle skupin nehmotných aktiv:für jede Gruppe immaterieller Vermögenswerte:
Podle věkové skupiny a pohlavíNach Altersgruppe und Geschlecht
Podle potřeby doplňte další řádky.Bei Bedarf weitere Zeilen hinzufügen.
podle zveřejněného letového řádu, nebonach einem veröffentlichten Fahrplan oder
Cykly vykonané bez poškození podleZyklen ohne Schäden gemäß
předsmluvní informace, které mají být poskytnuty podledie vorvertraglichen Informationen gemäß
obchod podle skupin zemíHandel nach Ländergruppen
Subjekty podle článku 3Einrichtungen nach Artikel 3
klasifikace chyb podle číselZuordnung der Fehlernummer
velikost podle objemu náplněGröße nach Füllvolumen
rozdělování podle počtu obyvatelVerteilung pro Kopf
subjektivita podle evropského právaeuropäischer Rechtsstatus
rozdělování podle zaměstnaných osobVerteilung pro Beschäftigtem

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

cla podle CCTZollsatz des GZT
rybolov podle druhůFangmenge nach Arten
hlasování podle jmennamentliche Abstimmung
dělení podle pohlavíGliederung nach Geschlecht
Osoba podle článku 1Einträge gemäß Artikel 1
podle článků 16 až 19,eine Entscheidung gemäß den Artikeln 16 bis 19
Podle možnosti uveďte číslo letu.Bei Lufttransport, soweit bekannt, die Flugnummer angeben.
Podle rezidentských sektorů (sektor 1)Nach gebietsansässigem Sektor (Sektor 1)
Podle ustanovení článku 1 nařízení.Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung.
Podle této priority jsou zásoby utříděny.Nach dieser Priorität werden die Bestände sortiert.
Podle zdroje financování a třídy velikostiNach Finanzierungsquelle und Größenklasse
Podle tohoto schématu otestujte všechny hlásiče.Alle Melder nach diesem Schema prüfen.
Pak platí podle možnostíDann gilt nach Möglichkeit
Skener pracuje podle seznamu.Scanner arbeitet eine Liste ab.
Členěno podle roku, měsíce.Untergliedert in Jahr, Monat.
Stroj čistěte podle potřeby.Die Maschine ist nach Bedarf zu reinigen.
Mezispotřeba celkem podle odvětvíGesamtvorleistungen nach Wirtschaftsbereichen
Členění podle kategorií částekGliederung nach Betragskategorien
Náhrady zaměstnancům podle odvětvíArbeitnehmerentgelt nach Wirtschaftsbereichen