"pivo" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

pivoBier

Beispieltexte mit "pivo"

Pivo ze sladu (kromě nealkoholického piva obsahujícího ≤ 0,5 % objemu alkoholu, cla z alkoholu)Bier aus Malz (ohne alkoholfreies Bier und Bier mit einem Alkoholgehalt von 0,5 % Vol. oder weniger, Alkoholsteuer)
Vína a jiné kvašené nápoje než víno a pivoWein und gegorene Getränke außer Wein und Bier
Nealkoholické pivo a pivo obsahující ≤ 0,5 % alkoholuAlkoholfreies Bier und Bier mit einem Alkoholgehalt von 0,5 % Vol. oder weniger

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

pivovarBrauerei
pivovarníkBrauer
pivovarBrauhaus
pivotální stranaPendelpartei
Pivovarské mláto nebo lihovarské výpalky a odpad (kromě cla z alkoholu)Treber, Schlempen und Abfälle aus Brauereien und Brennereien (ohne Alkoholsteuer)
s lepivostí 1764 mN / 25 mm nebo většímit einer Haftkraft von 1764 mN / 25 mm oder mehr
pouze pivo, které nebude ošetřeno pasterizací nebo sterilní filtracíNur Bier, das weder pasteurisiert noch sterilfiltriert wird