"paušální" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
paušálnípauschal

Beispieltexte mit "paušální"

paušální daňPauschalsteuer
Paušální částka pro Švédsko: v cenách z roku 2012:Pauschalbetrag für Schweden: zu Preisen von 2012:
Paušální částka pro Švédsko: v cenách z roku 2013:Pauschalbetrag für Schweden: zu Preisen von 2013:
Paušální částka pro Nizozemsko: v cenách z roku 2012:Pauschalbetrag für die Niederlande: zu Preisen von 2012
Paušální roční poplatek za dohled nad certifikovanými ratingovými agenturamiPauschale Jahresaufsichtsgebühr für zertifizierte Ratingagenturen
D. Paušální sazba claD. Verzollung zum Pauschalsatz
Přizná se jen jedna paušální odpočitatelná položka.Es wird nur das Recht auf Abzug eines Pauschalbetrages gewährt.
Není stanoveno, aby zde byly zahrnuty opravy paušální sazby.Etwaige pauschale Berichtigungen gehören nicht hierher.
Jednorázové částky, jednotkové náklady a paušální financováníPauschalbeträge, Einheitskosten und Pauschalfinanzierung
Používání paušální záruky v systémech záruk pro malé a střední podnikyAnwendung von Einheitsprämien bei Garantieregelungen für KMU
Článek 124 Jednorázové částky, jednotkové náklady a paušální financováníArtikel 124 Pauschalbeträge, Einheitskosten und Pauschalfinanzierung
Po roku 2014 se na základě zkušeností předpokládá paušální částka ztráty.Für den Zeitraum nach 2014 wird ein Pauschalwert für Kreditverluste auf der Basis der Erfahrungen vergangener Jahre angesetzt.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

příspěvků na nájemné a dopravu, paušálních příspěvků na reprezentaci,der Mietzulage und der Fahrkostenzulage, der Pauschalvergütung für Dienstaufwandskosten,
V případě kWh/den se v rámci plynárenského dne předpokládá paušální průtok.Im Falle von kWh/d wird von einem gleichmäßigen Lastfluss während des Gastages ausgegangen.
Typicky se jedná o jednorázovou výplatu paušální částky, nicméně může též obsahovat:Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind in der Regel Pauschalzahlungen, können aber auch Folgendes umfassen:
penzijní požitky (např. penze a jednorázově vyplácené paušální částky splatné při odchodu do důchodu) aRentenleistungen (beispielweise Renten und Pauschalzahlungen bei Renteneintritt); und
Financování nepřímých nákladů a nákladů na zaměstnance týkajících se grantů a vratné pomoci paušální sazbouPauschalsätze für indirekte Kosten und Personalkosten hinsichtlich Zuschüssen und rückzahlbare Unterstützung
financování paušální sazbou, která se určí za použití procentního podílu z jedné nebo více stanovených kategorií nákladů.Pauschalsätze – ermittelt anhand eines Prozentsatzes, der auf eine oder mehrere definierte Kostenkategorien angewendet wird.
financování paušální sazbou, která se určí za použití procentního podílu z jedné nebo více stanovených kategorií nákladů.auf der Grundlage von Pauschalsätzen, festgelegt anhand der Anwendung eines Prozentsatzes auf eine oder mehrere definierte Kostenkategorien.