"parazit" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
parazitNassauer
parazitParasit
parazitSchmarotzer

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

parazitologieParasitologie
antiparazitika/antiparazitika zevní“Mittel gegen Parasiten/Mittel gegen Ektoparasiten“
desinfekční prostředky, insekticidy a paraziticidy podle směrnic 2001/82/ES a 2001/83/ES;Desinfektionsmittel, Insektizide und Parasitenmittel, die unter die Richtlinien 2001/82/EG und 2001/83/EG fallen;
Po odběru parazitů se musí pozitivní tekutiny dekontaminovat zahřátím nejméně na teplotu 60 °C.Nach Entnahme der Parasiten werden Flüssigkeiten mit positivem Befund durch Erhitzen auf mindestens 60 °C dekontaminiert.
rozbor a testování parazitů (zejména Trichinella, Echinococcus a Anisakis); tato finanční podpora nepřekročí částku 377000 EUR;Untersuchung auf Parasiten (insbesondere Trichinella, Echinococcus und Anisakis) (Höchstbetrag dieser Finanzhilfe: 377000 EUR);