"připevnit" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
připevnitfestmachen

Beispieltexte mit "připevnit"

K nim je možno připevnit popruhy.Mit den Transportösen können Gurte angeschlagen werden.
Dávkovací čerpadlo připevnit k podkladu.Dosierpumpe auf Fundament befestigen.
Nepohyblivé přístroje je nutno připevnit k podlaze vhodnými, schválenými kotvami.Die Bodenbefestigung von stationären Geräten erfolgt durch geeignete, zugelassene Bolzenanker.
Každá nálepka je opatřena samolepicím proužkem a lze ji připevnit na zvolený povrch.Jeder Aufkleber ist mit einem selbstklebenden Klebeband versehen und kann auf einer beliebigen Oberfläche befestigt werden.
Pokud by tomu tak nebylo, bylo by nutno přes potrubní spoje připevnit můstky na vyrovnání potenciálů.Andernfalls müssen über die Rohrverbindung hinweg Potentialausgleiche angebracht werden.
Bezprostředně po dokončení prací je nutno znovu připevnit všechna bezpečnostní a ochranná zařízení resp. aktivovat jejich funkci.Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gebracht werden.
Před uvedením do provozu je nutno nejprve znovu připevnit všechny bezpečnostní kryty, jež byly v rámci údržby či montáže odstraněny!Alle Sicherheitsabdeckungen, die bei Wartungsarbeiten oder Montage entfernt wurden, müssen vor der Inbetriebnahme wieder angebracht werden!

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Po skončení prací v rámci údržby a oprav je nutno do horního zámku dvířek znovu vsadit a řádně připevnit pojistné šrouby!Nach durchgeführten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen die Sicherungsschrauben an den oberen Türverschlüssen wieder ordnungsgemäß angebracht werden!